Nedmontering av Sollentunahem eller smart investeringsstrategi?

Ska försöka ge min bild av det hela utifrån ett socialdemokratiskt perspektiv. Vi säger nej till bolagiseringen och att SH ska avyttra 2000 lägenheter liksom att ombildningarna ska fortsätta. Men säger ja till att bygga 1500 lägenheter. Kommunen har stora investeringsbehov framför sig och måste hitta en väg att finasiera detta. Majoriteten vill inte höja skatten eller dra på sig egna lån. Med detta sagt har man ”nu upptäckt” att SH har en stor summa pengar på sin bankbok efter ombildningarna. Dessa vill man nu komma åt. Låt mig nu bryta ner detta i tre delar:

Bolagiseringen är nödvändig för att kunna flytta pengar mellan dotterbolagen. Men också  kunna flytta pengar upp till moderbolaget och sedan vidare till kommunen utan att behöva ta hänsyn till utdelningsbegränsningar. Ett av skälen som angetts är också att majoriteten velat renodla SH verksamhet. Något som man mycket väl skulle kunna göra redan med dagens bolagsupplägg men som då gör att man inte kommer åt SH tillgångar.

Avyttringen av dom 2000 lgh. Sägs vara för att SH med 91% dominerar hyresmarknaden i Sollentuna (men hyresrätten utgör idag ca 25% av bostadsbeståndet medan bostadsrätten står för 35%, för 10 år sedan var det tvärt om. Och idag byggs betydligt fler bostadsrätter än hyresrätter). Detta är förvisso rätt och vi Socialdemokrater välkomnar fler hyresvärdar. Men då får dom bygga själva. SH är redan idag ett krympande bolag. Den tidigare försäljningen av 400 lgh i kombination med den massiva ombildningen har inte kunnat byggas tillbaka trots majoritetens löften. Jag är övertygad om att avyttringen av en tredjedel av SH bestånd och med ett löfte från SH styrelseordförande att fortsätta ombildningarna kommer att innebära en ytterligare nedmontering av SH utan dess like. Inte minst utifrån dom byggplaner som varken i ett historiskt eller framtida perspektiv inger något hopp om att man ska kunna bygga tillbaka antalet hyresrätter. Detta i sin tur innebär att SH kommer att hamna i en ännu tuffare intressekonflikt mellan olika gruppers behov av en hyreslägenhet, typ arbetskraft, SH intressekö, sociala behov, nyanlända mfl.

Så till sist byggande av 1500 lgh eller godispåsen som jag lite skämtsamt valt kalla det. En riktigt bra ide om de inte varit för bolagiseringen och avyttrandet av 2000 lgh. Historiskt sett har SH orkat bygga i snitt ca. 50 lgh./år nu ska man upp till det tredubbla för att klara detta på åtta år. Dessutom ska detta också innehålla ett antal äldrevårds- och LSS platser vilket gör att vi ”förlorar” ännu fler hyresrätter till grupperna jag nämnde tidigare.

Vad vill då vi göra istället enkelt kan man presentera det i 4 delar:

  1. Stoppa ombildningarna och avyttrandet av 2000 lägenheter. Då behövs heller ingen ny bolagsbildning.
  2. Kommunen får ta upp lån för att bygga verksamhetsfastigheter. Lån som kan återbetalas ink. Räntor via ökade skatteintäkter i första hand.
  3. Ge SH ägardirektiv att bygga 1500 lgh dom närmaste 10 åren.
  4. Ge SH samtidigt tydliga markanvisningar inte minst i Väsjön.