Nu är den här


Nu har vi släppt årets budget. En budget för barn, arbete och livskvalitet.

Socialdemokraterna i Sollentuna med mig i spetsen presenterade budgetförslaget i kommunstyrelsen igår.I budgetförslaget föreslår vi oförändrad skatt.

Vi lägger en budget som har tydligt fokus mot barns uppväxtvillkor, få fler i arbete och erbjuda livskvalitet till alla Sollentunabor.
Några av de stora satsningarna vi gör är på rätt till heltid till alla kommunanställda, bättre fastighetsunderhåll och fler anställda i äldreomsorgen.

Vidare lägger vi också ett brett paket för barns livsvillkor. Vi föreslår där bl a inrättande av en barnmöjlighetsfond, ökad satsning på barn i behov av särskilt stöd och stöd till föreningar som bedriver ”kollo”-verksamhet på sommaren.

Jag ser fram emot kommunfullmäktiges budgetsammanträde den 16 november. Då kommer två tydliga alternativ att ställas mot varandra.

Några av Socialdemokraternas förslag i siffror ur budgeten

Investeringar i barns uppväxtvillkor

Barnmöjlighetsfond 3,5 mkr
Bättre fastighetsunderhåll i skolor 3 mkr
Öppna fritidsgårdar på sommaren 0,4 mkr
Barn i behov av särskilt stöd 3 mkr
Språksatsning i skola och förskola 0,5 mkr
Förebyggande arbete riktat mot ungdomar 1,5 mkr
Föreningsdrivet ”kollo” 0,7 mkr

Investeringar i arbete

Rätt till heltid för alla kommunanställda 2 mkr
Inrättande av jobbkommission 0,5 mkr
Kompetensutveckling för lärare 1 mkr
Gymnasial vuxenutbildning 2,5 mkr
Fler anställda på särskilt boende för äldre 6 mkr
Högre takt i fastighetsinvesteringarna 15 mkr

Investeringar i livskvalitet

Bättre snöröjning för gående 2 mkr
Insatser mot buller 0,7 mkr
Bättre cykelvägnät 2 mkr
Fördubblat stöd till folkbildningen 0,4 mkr
Fördubblat stöd till kulturföreningar 0,2 mkr
Scen på Stallbacken 1,5 mkr

Publicerad i Okategoriserade
One comment on “Nu är den här
  1. Kjell Ericson skriver:

    Finns det inte någon/några besparingar i er budget som är värda att nämna?

    Bara utökade utgifter blir ju en defacto-skattehöjning.