Nu får det vara nog !

Under den senaste veckan har många bostadsområden i vårt närområde skakats av bränder och oro. Här i Sollentuna har det brunnit bilar i såväl Edsberg som Tureberg. I Järfälla fick brandmännen stenar och föremål kastade mot sig när man gjorde en räddningsinsats. En blev tillråga på allt träffad i huvudet men klarade sig tack vare att han hade hjälm.

Den här typen av kriminalitet som sätter sina medmänniskors liv och trygghet i fara måste sluta. Det är oacceptabelt och meningslöst att slå sönder bostadsområden, sätta igång bränder och kasta sten på polis och brandkår. Alla medborgare har rätt till trygghet. Våld och skadegörelse kan aldrig accepteras och alla medborgare, ska oavsett var de bor, kunna lita på att samhället skyddar liv och egendom.

Polisen måste ha närvaro både när det är lugnt och när det är oroligt, och de som ägnar sig åt den här typen av verksamhet ska tas om hand. Situationen måste samtidigt lugnas ner. Det är den primära verksamheten. Men det gäller att gå rätt tillväga så att situationen inte blir mera explosiv än den är. Kommunen och andra myndigheter är och måste ta situationen på allvar och vara beredda att vidta nödvändiga åtgärder mot förövarna och för att skydda övriga medborgare.
Grunden för det framtida arbetet måste ligga i att bekämpa de underliggande orsakerna så som sämre skolresultat, brist på arbete samt bryta bostadssegregationen. Om vi inte gör det cementeras känslan av utanförskap och brist på framtidstro. Ansvaret för att diskussionen efter nattens kravaller handlar om att hitta konkreta lösningar på verkliga problem vilar tungt på oss som arbetar politiskt – både nationellt och lokalt.

Publicerad i Okategoriserade