Nu har det börjat ,Årets debatt om landstingsbudgeten

Mycket tal om sjukvård i den allmänpolitiska debatten som började klockan 10.00. Nedanfinner du några av våra ställningstagande i olika sjukvårdsfrågor:
– Krisen i förlossningsvården. Vi kräver under fullmäktige att formellt beslut tas om 4000 förlossningsplatser på St:Görans sjukhus samt att platser i tomma lokaler på KS Huddinge öppnas. Det råder stor brist på förlossningsplatser och inga besked har getts från Alliansen om var platser akut ska inrättas för att klara situationen i år och 2017. Socialdemokraterna har krävt att man öppnar i tomma lokaler på KS Huddinge. Det har vi dock inte fått gehör för. Angående förlossningsplatser på S:tGörans sjukhus säger Ella Bohlin att det ska öppna 2020 men det kommer inte att lösa bristen de närmaste åren.
Bygg ut förlossningsvården – inrätta fler förlossningsplatser NU

– Personalbristen i nom vården. Vårdplatser är stängda på grund av brist på personal, särskilt specialistsjuksköterskor. Alliansen föreslog den 2 juni en personalstrategi som ansågs så undermålig att den nu gått på återremiss. Ett stort problem är att personal lämnar sina jobb inom landstinget på grund av dålig arbetsmiljö och karriärmöjligheter. Socialdemokraterna har i sin budget ett införande av akademisk specialisttjänstgöring för ersättning under studietiden för vårdpersonal. Vidare föreslås fler garanterat lediga helger och bättre lönetrappa.
Satsa på vårdpersonalen – garantera lediga och helger och ge en bättre löneutveckling

– Satsning på primärvården på 600 miljoner kronor. Ersättningarna till vårdcentralerna har inte höjts sedan 2008. Socialdemokraterna stora satsning i skuggbudgeten är därför 600 miljoner kronor för höjda ersättningar inom primärvården.
Vi vill korta väntetiderna på akuten genom att ge bättre vård nära. Vi storsatsar på primärvården

Vårdval geriatrik
Vårdval geriatrik riskerar att splittra upp vården för våra sjuka äldre ännu mer än idag. Idag är det en oacceptabel situation när ingen har en helhetsbild, de äldre slussas runt och träffar läkare efter läkare utan att någon tar ansvar för hela vårdkedkan.
Vi säger nej till att ytterligare bryta upp vården för våra äldre. Och ja till en trygg sammanhållen vård.