Nu ska barnfattigdomen utrotas

En ledarskribent i DN uttryckte för några veckor sedan att
I början på -80 talet lär Sverige ha levt ganska bekvämt under en mjuk S-filt.
Just då, slår det mig, att det kan det vara läge att påminna om ett Sollentuna som styrts i över trettio år av moderater med lydigt följe av sina 3 borgliga småbröder en del av er kanske inte tänkt på eller kan ha svårt att förstå exakt hur starkt moderaterna i decennier präglat hela det offentliga och privata livet i Sollentuna.

Samme skribent uttryckte en förhoppning om att; Kanske till och med en del socialdemokrater kan tänkas hålla med om att det finns poänger med att alliansen kom till makten. Om inte för politikens skull så i alla fall för det luftombyte, livsviktigt för ett vitalt politiskt klimat, som blivit följden.

Jag undrar om han då också hade Sollentuna i åtanke?
Men låt oss lyfta på det som än gång var en filt men nu mer liknar en pläd som endast täcker dom som har och lämnar resten ute i kylan, och se vad som döljer sig därunder!

Två saker är Håkan Juholt och jag överens om Barnfattigdomen ökar och vi tänker göra allt för att utrota barnfattigdomen.

Idag lever över 200 000 barn i fattigdom Sverige – I S-tuna betyder det över 1 000 barn (av 16´) Sverige är rikare än någonsin, Sollentuna är rikare än någonsin – många hushåll, har blivit betydligt rikare . Det stavas i fastighetsskatt, jobbskatteavdrag, förmögenhetsskatt och RUT. Trots det ser vi fortsatt ökade klyftor mellan de fattigaste och de rikaste barnen.
Medan de flesta familjer har fått del av en rejäl välståndsökning har de fattigastes villkor stått oförändrade.

Skillnaderna i nivåer av barnfattigdom är stora i landet. Skillnaderna syns mellan grupper av barn beroende på om
• de lever med ensamstående eller sammanboende föräldrar,
• om deras föräldrar är födda i Sverige eller utomlands,
• eller om de är uppväxta i någon av storstädernas segregerade förorter.

Men det handlar också om
• avgifter i skolan och på fritidsaktiviteter
• Det handlar om föräldrars möjlighet att få ett jobb liksom barnens att få ett sommarjobb.
• Det handlar om utbildning och möjligheten att kunna jobba genom tillgången t.ex. barnomsorg
• Men också om att överleva när man hamnat utanför genom rimliga nivåer i våra försäkringssystem.

Studier har tydligt visat på samband mellan fattigdom och till exempel utbildningsresultat, etablering på arbetsmarknaden, hälsa, mobbning och trygghet i det egna bostadsområdet. Allt sådant som har avgörande betydelse för varje barns möjligheter att utvecklas och styra över sina egna liv.

Detta kräver konkreta politiska åtgärder för att förebygga och bekämpa barnfattigdomen.
Men en sak är säker i Sverige och därmed Sollentuna ska bf utrotas; punkt slut.

Publicerad i Okategoriserade