Nytt hyressättningssystem för grundskolor och förskolor

 På kommunfullmäktige den 12 december minoritetsåterremitterades förslag till nytt hyressättningssystem för grundskolor och förskolor av oppositionen. Som en följd av detta får vi ett x-tra fullmäktige den 16/1, men det är det värt.Förslaget bygger på en större marknadsanpassning av skolornas hyror.

Vi delar inte majoritetens uppfattning. Vi anser att hyressättningen bör bygga på följande principer:

– Lokalhyran särskiljs från check- och peng till grundskolor och förskolor

– Verksamhets- och barnperspektiv samt möjlighet till en bra arbetsmiljö ska genomsyra fastighetspolitiken.

– Trafik- och fastighetskontoret är ansvariga för att hyra ut lokaler

– Likvärdiga villkor och förutsättning vad avser lokaler ska eftersträvas mellan respektive förskolor  
   och grundskolor

– Optimering av lokalnyttjande ska eftersträvas – lämpliga lokaler i samtliga skolor ska kunna    hyras ut till bl a föreningsliv.  

Ärendet skickades nu till kommunstyrelsen för ytterligare beredning.

En kommentar på “Nytt hyressättningssystem för grundskolor och förskolor
  1. Kjell Ericson skriver:

    Även om jag tillhör majoriteten i fullmäktige så kanske jag kan be dig utveckla hur ni ser att lokalhyran ska särskiljas från elevpengen.

    Jag förstår att man kan göra det, men jag ser massor med problem – exempelvis att skolor i längden eftersträvar onödigt stora lokaler.

    Principer är bra, men jag utgår från att ni har något mer konkret bakom principen.