Obligatorisk gymnasieskola eller (S) bekänner färg var är borgligheten, 3.0 ?

Socialdemokraterna föreslår att gymnasieskolan ska bli obligatorisk. Det är helt i linje med vår politiska
prioritering – jobben först. Vi behöver stärka utbildningen för att fler ska kunna ta framtidens jobb.
Idag är en gymnasieutbildning en förutsättning för att klara sig bra på arbetsmarknaden. Arbetslösheten för
unga som inte har en slutförd gymnasieutbildning är mer än dubbelt så hög som för dem som har en
gymnasieexamen.

Utbildningssystemet måste därför hänga med så att det motsvarar kraven från dagens och morgondagens
arbetsliv. När nästintill samtliga arbetsgivare kräver gymnasieutbildning ska inte ungdomar stå utan en
gymnasieexamen.Unga arbetslösa utan fullgjort gymnasium ska genom ett utbildningskontrakt få hjälp till färdiga gymnasiestudier.

Vårt förslag gör att den nuvarande skolplikten förlängs till 18 års ålder. Samtidigt som kraven på de unga
höjs måste stödet till eleverna stärkas. Samhället och skolan ska ta ett större ansvar för att eleverna slutför
sin gymnasieutbildning. Utbildningen måste anpassas efter varje elevs individuella behov. En bra studiemiljö
och stärkt elevhälsa, samverkan med arbetslivet och investering i lärarna är viktiga delar. Det ska även
finnas fler olika vägar till gymnasieexamen. Folkhögskola är ett exempel.

Obligatorisk gymnasieskola kommer att kräva resurser. Men kostnaden för att låta unga hamna utanför
arbetslivet är betydligt högre. Både för samhället och varje enskild ungdom.
Ska framtida generationer kunna ha det lika bra eller bättre än oss krävs ett gemensamt ansvar för skolan.

Att Sverige når en världsledande utbildningsnivå är nyckeln till framtidens jobb.

Publicerad i Okategoriserade