OLAGA STOLPSKOTT – MODERATER SOM INTE SETT LJUSET

En del saker är svårare att förstå än andra. Vad är till exempel en belysningsstolpe?

Är det viktigt att följa anvisningarna i ett polistillstånd?

Varför har (M) i Sollentuna som vana att överträda eller försöka runda lagar och förordningar?

För att ta det från början: Enligt uppslagsverket: ”Gatubelysning omfattar ett system av lysanordningar, så kallade lyktstolpar eller gatlampor, som används för att lysa upp gatorna i en stad eller tätort under dygnets mörka timmar, dels för att trafikanter skall se bättre, men även för att göra orten tryggare från brottslingar. Gatlamporna står oftast nära en väg eller en trottoar. Högst upp på lyktstolparna finns en lampa, oftast i en glaskupa. Stolpen är oftast ett rör eller ett gallerverk av metall.”

Detta foto borde följaktligen föreställa en gatubelysning/belysningsstolpe?

Då kommer vi till nästa fråga, följande står att läsa i polistillståndet för affichering under valrörelsen: ”Affischering får inte ske på bland annat trafiksignaler och belysningsstolpar”.

Är då det du ser på denna bild (nedan) affischering eller ej?

Med några få olyckliga undantag har inget annat parti i Sollentuna utöver (M) affischerat på otillåten plats! Och vi talar inte om små överträdelser, det har nämligen skett på så många platser och i sådan omfattning att det är omöjligt att få med alla på ett minneskort i kameran.

Varför bryr jag mig?

Är det för att jag tycker man ska följa lagar och regler oavsett om man gillar dom eller ej? svar JA, annars verkar man inom systemet för att ändra dem.

Är det för att jag tycker det är hindrande för dem som vill komma åt och arbeta med stolparna om det uppkommer något fel på dom? Svar JA, proppluckan sitter nämligen där affischerna färsts.

Är det distraherande för bilföraren när man är ute och åker? Svar JA, och det oavsett vad och vem som sätter upp dem.

Borde det inte vara läge för partier i allmänhet och (M) i synnerhet att plocka ner sina afficsher och sätta upp dem på annan godkänd plats eller ska detta fortsätta beteende läggas till den långa raden av överträdelser och försök att runda lagar och tillstånd som (M) hållt på med under de senaste 10 åren.

Den som dessutom är extra uppmärksam ser säkert att sista bilden föreställer den tidigare polisen, nuvarande arbetsmarknadsministern Hillevie Engström. Hon som haft lag och ordning som hjärtefråga,
Här hängen hon på en lyktstolpe i Sollentuna med eller utan sitt eget medgivande, eller?

Publicerad i Okategoriserade