Om du tycker jobben är viktiga? Då är EU-valet viktigt!

Den 25 maj är det dags för val till Europaparlamentet. EU-valet är som alla andra val ett val som bestämmer färdriktningen mot framtiden. Vår vardag här i Sollentuna påverkas av beslut som fattas i Europaparlamentet. Beslut som sedan blir lag här i Sverige. Det har därmed betydelse för oss i Sverige om den högermajoritet som dominerat Europarlamentet i 15 år får fortsätta eller om vi Socialdemokrater får majoritet efter den 25 maj.

Idag är 26 miljoner människor arbetslösa i EU. Och nästan 6 miljoner av alla arbetslösa är unga. Det är ett enormt misslyckande. Vi vill ha ett EU som fokuserar på rätt saker – rättvisa villkor, fler jobb och ansvar för miljön. Med fler människor som saknar jobb pressas löner och villkor också för de som jobbar. Vi vill se gemensamma investeringar i forskning och grön teknik istället för ensidiga åtstramningar som inte fungerar och vi vill sätta stopp för lönedumping och sämre villkor

Våra prioriterade frågor inför Europaparlamentsvalet 2014 är:

  • Fler jobb – Vi ska bryta massarbetslösheten i Europa genom att säkra både en stabil ekonomioch investeringar                        för att skapa jobb.
  • Rättvisa villkor – Vi ska se till att Europas löntagare har trygg tillgång till arbetsrätt och kollektivavtal.
  • Miljö – Vi ska ta ett gemensamt ansvar för vår miljö och vårt klimat genom att gå i spetsen för ett nytt globalt klimatavtal.

Toppkandidater EU

 

Våra topp kandidater i valet är
1. Marita Ulvskog, Solna
2. Olle Ludvigsson,Göteborg
3. Jytte Guteland, Stockholm
4. Jens Nilsson, Östersund
5. Anna Hedh, Mörbylånga
6. Aleksander Gabelic, Linköping
7. Ellinor Eriksson, Gävle
8. Mattias Olsson, Lund
9. Evin Incir, Uppsala
10. Johan Danielsson, Stockholm
11. Lotta Håkansson Harju, Järfälla

Rösta från nu och fram till den 25 maj
Du kan förtidsrösta på Arena Edsberg varje vardag mellan den 12 maj och den 23 maj. Du kan också förtidsrösta på Sollentuna bibliotek och i Stinsen varje dag från den 7 maj till den 24 maj. Den 25 maj är det förtidsröstning endast på Sollentuna bibliotek.

Om du tycker jobben är viktiga? Då är EU-valet viktigt!

Publicerad i Okategoriserade