opionionsmätningar och politik, två i förening?


Fick häromdagen hem Dagens samhälle i brevlådan. Mitt i tidningen finns sedan en tid en sammanvägning av dom tre opinionsinstitutens undersökningar. Denna vecka landar (S) på 27,5% och är den enda (KD upp lite) som går uppåt. Alla andra går ner (FP) oförändrade. Detta är ett trendbrott vi väntat på. Kanske inte en Löveneffekt utan mer en Juholt effekt. Blockmässigt leder fortfarande alliansen 47,2 mot 46 men det går även här åt rätt håll. Men finns det någon politik som bär bakom detta eller är det bara en personfråga. Läs gärna följande och skapa dig en egen uppfattning.

Investeringar för fler jobb från Socialdemokraternas budgetmotion för 2012
• Vi föreslår omfattande investeringar i jobb och utbildning för unga, sammanlagt 57 400 platser inom högskolan, vuxenutbildningen, i traineejobb och utbildningsvikariat till en kostnad av närmare 7 miljarder kronor. Genom att satsa på utbildningsvikariat inom vård och omsorg underlättar vi generationsväxlingen i en viktig framtidsbransch. Det handlar också om traineeplatser för unga under 26 år både i offentlig och privat verksamhet. Vi vill öka antalet platser inom den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen med inriktning mot bristyrken.

• Sverige behöver en kompetensförsäkring som bygger på arbetslinjen och ger människor möjlighet att utveckla sitt kunnande. Kompetensförsäkringen ska inte ersätta befintlig finansiering av utbildningsinsatser utan ge helt nya och utökade möjligheter till kompetensutveckling. I utformandet av kompetensförsäkringen är det viktigt att involvera arbetsmarknadens parter.

• Vi föreslår en kompetenskommission som ska arbeta med förbättrad matchning mellan arbetsgivarnas behov och de arbetssökandes kompetens. Till sitt förfogande har de 1 miljard kronor för att upphandla bristyrkes-utbildningar. Vi föreslår att 700 miljoner kronor omdisponeras från ineffektiva coacher till förstärkt förmedlingsverksamhet.

• Vi föreslår en ny riskkapitalfond på tre miljarder konor och vi vill införa ett riskkapitalavdrag för personer som investerar i ett nystartat bolag

• Vi föreslår en nedsättning av arbetsgivaravgiften riktad mot mindre företag. Arbetsgivaravgiften sänks från år 2012 med 3 procent på lönesummor upp till 900 000 kronor. Statens nettokostnad för denna reform är 3 miljarder kronor.

Publicerad i Okategoriserade