Ordning och reda i välfärden

På senaste kommunstyrelsemötet på måndagen presenterades ett förslag från majoriteten som remissvar till utredningen ”Ordning och reda i välfärden” som regeringen presenterat. Vi tyckte inte majoritetens svar var tillräckligt seriöst utan svaret belyste endast en micro del av dom nära 800 sidorna.

Socialdemokraterna i Sollentuna är inte odelat positiv till utredningen.  Möjligheten att välja (eg. önska) skola till sina barn, boende för äldre släktingar eller vårdcentral ökar medborgares makt över sin egen vardag.

 Abby road s version 1

Att ha olika utförare inom dessa sektorer KAN berika utbudet, men då ska och syftet med dessa verksamheter vara god utbildning, tryggt och trivsamt boende, vård av hög kvalité, inte vinstutdelning till ägare. Därför bör det ställas tydligare krav på kvalitet och insyn i dessa verksamheter. Till exempel skulle (ekonomisk) insyn på enhetsnivå i stället för koncern- vara rimligt för att undvika runt flyttande av pengar mellan lönsamma/mindre lönsamma verksamheter inom koncern. Det är viktigt att pengar i så hög grad som möjligt stannar kvar/återinvesteras i verksamhet och inte försvinner i skatteparadis och aktieägarfickor.

Runbacka

 

Det finns dock ett antal saker som en utredning och lagförslag behöver ta extra stor hänsyn till. De olika sektorerna har olika förutsättningar och olika effekter av regelverk och detta bör påverka hur regelverk och lagar utformas. Grundläggande för dessa bör dock vara att villkoren för fristående utövare bör vara de samma som offentliga alternativt att kompensation utgår till de offentliga verksamheterna då de är belagda med garantkrav när de fristående alternativen faller igenom.

Publicerad i Okategoriserade