Om Härskartekniker

Efter senaste tidens debatt om härskartekniker på sociala medier och i lokaltidningen vill jag göra en tydlig markering som gruppledare och oppositionsråd för (S) i Sollentuna. Det en s-medlem uttryckt om Anna-Lena Johansson är inte acceptabelt och jag har också gjort det klart för medlemmen som plockat bort den delen av inlägget från facebook. Härskartekniker är, oavsett vem de riktas mot, helt fel. Kritik mot hanteringen av VON:s underskott är helt rätt

Publicerad i Okategoriserade

Vallöftet som sjönk och försvann!

För en tid sedan kom en rapport om förutsättningarna att bygga en ny varmvattenbassäng som ersättning för den nedlagda på Sollentuna sjukhus. Utredningen ger vid handen att den moderatledda landstingsminoriteten i dagsläget inte ser behovet av en varmvattenbassäng till skillnad från socialdemokraterna i landstinget. Till dess vi får ett nytt styre i landstinget är det nu upp till kommunen att driva frågan på egen hand. Inte minst utifrån de vallöften från Moderaterna och Liberalerna rörande varmvattenbassäng och den inriktning som fanns i majoritetens politiska plattform är det upprörande att frågan hanteras utan större allvar.

Sollentuna simhall

Att anta att en driftsentreprenör efter en upphandling skulle driva frågan om varmvattensbassäng är naivt inte minst utifrån den korta avtalstid och i förhållande till den höga investeringskostnaden som finns i upphandlingen. Därför tycker vi att kommunen ska fortsätta att utreda var en lämplig plats för en varmvattensbassäng i kommunen skulle kunna vara och även utreda olika former av medfinansiering. Vi socialdemokrater har redan bestämt oss för att hitta en plats och lösa finansieringen.

Publicerad i Okategoriserade

En resa i förändring och visioner

Ibland får man sådana där önskemål som man bara måste få förverkligade. En busstur för våra äldre runt kommunen för att se vad som förändrats kom för en tid sedan när jag besökte våra seniorträffar. En resa i alla väderstreck från Silverdal i söder till Älvsundadalen i norr, från framtidens Väsjön i öster till Förbifarten i väster. Inte så mycket historia utan mer förändringar och visioner

Uppladdningen började med att jag och min pol. Sek. tog vårt material och en roll-up och åt dagens lunch på Scandic Star Hotel. För att vara nära startpunkten på Aniaraplatsen. 12.40, 20 min. innan avgång, steg vi ut på Aniaraplatsen. Och vad mötte oss. Fullt med förväntansfulla deltagare som inget annat ville än att komma ombord.

pensionärer

Färden tar sin början runt Kung Agnes grav vidare vänster utpå Sollentunavägen. Här har säkert många av er en annan bild av hur dom kommande 300 -500 metrarna såg ut för låt oss säga i Mitten på förra seklet. Men för bara ett 10 tal år sedan var detta en fyrfilig motorleder Men i dag förvandlad till en stadsgata med flerbostadshus på ena sidan och ett centrum som idag inte har mycket likhet med det centrum som kungen invigde 1975.

Vi tar vänster i rondellen in på Bygdevägen. Väl upp på Brokrönet ser vi till höger hur det gamla industriområdet sakta men säkert transformeras om. Dom båda ändarna är kvar men inom kort kommer även där att bli bostäder.

Stinsen går lite knackigt idag och vill bygga på/till centrumet med bostäder. Tomten mellan Ica och glasbananen ägs av Ica och Almi som var för sig planerar att bygga 700 respektive 1200 bostäder. Utmaningen är bullret en kommande plusvärde är Häggviks södra uppgång.

Vi åker in på Norrvikenleden. Till vänster ser vi ett av kommunens bästa skyltlägen, som nu ska berikas med en Brandstation klar -19.Strax kommer vi att ta vänster upp i Viby. Hit drog jag som tonåring dansade i ladan och jagade kärleken. Här var kohagar och åkrar inte mycket av det finns idag. Istället en satellit med villor och radhus i kubik.

Den här delen skulle bli en integrerad del av Hansta och Järva med egen T banestation ungefär vid Runan skola.  Området är idag en av dom skol tätaste med tre skolor på rad sida vid sida. Men vi ska vi vända åter och in på gamla E4:an mot Uppsala… nämligen in på Landsvägen.Det ni kanske inte vet är att här kunnat vara en flygplats uppe vid St: Lars gården i en generalplan runt kommunens tillkomst fanns det en sådan plan.

Här ska vi tråckla ner mot Rotebro station. Här rör vi oss också in mot ”kommunens vagga” för 150 år sedan. Folkets hus, varken det gamla eller nya, syns väl inte så mycket längre men kommunens första järnvägsstation som invigdes 1866 finns kvar om än med lite annat utseende. Vi tar strax vänster upp på Allévägen. Här inne bland villatomterna finns Stockholms och Sveriges kanske bästa grusbanor både i kvalité och inramning.

Jag passade på att, i denna kommunens vagga som område göra lite reklam för Arkivens Dag 12/11 10-16 . Där kan ni gräva en lite mer i det förflutna. Några av programpunkterna handlar om Ryttarolympiaden, Järnvägens historia, filmvisningar, utställningar mm. Allt äger rum i Turebergshuset.

Färden går tillbaka mot Häggvik mot för vidare färd mot Edsberg. Här vid avfarten kommer nästa stora förändring i Sollentuna …Förbifarten

E4an

Idag ca 8 körfält filer men när den är klar ca 2022 ca 16 filer. Från Kungens kurva hit till Häggvik. Vi drar vidare in på Frestavägen. Vips dyker det upp nya hus på både höger och vänster sida och planer finns även på bostäder på bilprovningens tomt. Men det är bara början för nu händer det saker dom kommande 10-15 åren. Väsjöprojektet!  4000 bostäder, Omläggning av Frestavägen, Restaureringen av Väsjön mm.

För att ge plats åt väg och bebyggelse i den andra ändan. Vi vänder tillbaka.Vi åker vidare ut på Sollentunavägen och sedan ner på Strandvägen. Det första vi ser är den härliga vyn över ett av våra vackraste och populäraste rekreationsområden i Sollentuna. Edsbergsparken med allt vad där tillhör. Här kommer också den andra delen av generalplanen som jag pratade om förut. Här i viken planerade man en oljehamn som aldrig blev av.

Upp för backen och vänster in på Edsviksvägen. När vi nu strax tar höger upp på Hedvigsdalsvägen kan vi notera den lilla bebyggelsen precis i korsningen, vilket rabalder det var när det projekterades…

Nu kör vi upp på Sollentunavägen och tar vänster bort mot Silverdal. Våran senast byggda kommundel.  Bo Klok, En kontorsfastighet som blev skola, Kommundelen där äldre skulle flytta in men där det mestadels blev barnfamiljer, för trånga gator för kollektivtrafik, LSS boende, äldreboendet Rådan, Silverbäckens förskola och skola och så lillstugan som är en av dom sista bitarna som finns kvar av det gamla Silverdal!!

Och medan vi tråcklar oss upp mot Sollentunavägen igen kan vi konstatera att vår ambition om bostadsbyggande i gropen till vänster än så länge kommit på skam. För mycket buller och för tajt avstånd till vägen gör det till en tuff utmaning. Men finns det vilja finns det hopp i vårat fall om ett stort antal hyresrätter.

Åter uppe på Sollentunavägen börjar resan gå mot sitt slut, Dags nu att snirkla oss tillbaka till Aniaraplatsen, Luta sig tillbaka samla tankarna och fundera på om man har några frågor och funderingar till kaffet som väntar på oss inne på Scandic Star Hotell.

Och det hade man varmvattenbassängen kom åter på tal. Detta vallöfte som både landstingspolitiker och kommunpolitiker i Alliansen lovat men knappast hållit. Ingen vill ta ansvar ingen vill betala. Men till det återkommer jag i nästa blogg.

Publicerad i Okategoriserade

Mindre oro och mer framtidstro!!

Vi är många Sollentunabor som är förtvivlade över den senaste tidens oro på våra gator. Vi kan aldrig acceptera att det skjuts på gatorna i Sollentuna eller att någon bränner våra bilar. Kommunledningen har gjort ett bra jobb för att sätta press på ökad polisiär närvaro,  men det räcker inte. Det krävs mer.

Kommunen måste också ta sitt ansvar för att skapa hopp och framtidsanda i Tureberg, Edsberg och andra delar av Sollentuna. Det handlar om att se människorna som bor i dessa områden och ge alla möjlighet till en bra utbildning, arbete och bostad, men också att satsa på skötsel och underhåll i områden. Det handlar såväl som att agera med snabba lösningar som med långsiktigt förebyggande arbete.

Ett första steg är att faktiskt hålla vad man lovar. Tyvärr har vi flera exempel på att moderatmajoriteten inte gör det, utan sviker de som bor där. Vid ett flertal tillfällen har Moderatmajoriteten lovat en upprustning av Malmparken i retoriken, men inte avsett några resurser. Bänkar som går sönder lagas inte och buskar som kräver underhåll ansas inte. Allt detta beror på att moderatmajoriteten inte avsätter tillräckligt med resurser för drift och underhåll . Ett annat exempel är anläggande av konstgräs på fotbollsplanen vid Sollentuna International School. En enkel åtgärd som vi har krävt flera år och där kommunen för över ett halvår sedan gick ut och lovade konstgräs. Än så länge har dock inget hänt.

Nu kräver vi att moderatmajoriteten slutar att svika Turebergarna och Edsbergarna. Hittar ni inga pengar i er egen budget får ni gärna kopiera den Socialdemokratiska budgeten. I vår budget finns satsningar på t ex nya fotbollsplaner, bättre skötsel av utemiljöer samt inte minst på ökad kvalitet i välfärden.

(Texten till det här blogginlägget är hämtat från en insändartext av Roger Sjöberg och Joakim Jonsson)

Publicerad i Okategoriserade

Sollentuna missade chans att minska storleken på barngrupperna i förskolan.

Skolverket hade över 800 miljoner att fördela bland huvudmän som ville ansöka om bidrag till att minska storlekarna på barngrupperna i förskolan. 15 augusti presenterades resultatet av ansökningarna. 256 kommuner ansökte och fick beviljade bidrag. Sollentuna var en av de 34 kommuner som inte ens sökte. Alltså inte en krona till att minska storleken på barngrupperna i Sollentunas kommunala förskolor. (För övrigt bara 120000 totalt, som ansöktes av en fristående förskola). Anledningen uppges vara brist på lokaler för att kunna minska storleken på grupperna.

förskola

Kvarstår gör dock frågan; vad tänker majoriteten göra för att minska storleken på barngrupperna i förskolan? Det tydligaste förslaget majoriteten har är ”Därför ska en särskild satsning göras på att höja deltidschecken. Det ger förskolorna incitament att inte ta in extra barn för att kompensera för barn som går över från heltid till deltid på grund av föräldraledighet.” Med en sådan satsning som främsta förslag är det lätt att tro att man är nöjd med ett snitt på nästan 17 barn per grupp, men så kan det väll inte vara?

Vi socialdemokrater ser allvarligt på situationen och anser att ett tydligt arbete måste inledas för att lösa de hinder som finns med att minska storleken på barngrupperna. Behövs lokaler måste det investeras i lokaler, något vi är beredda att i kommande budgetar satsa på. För att ge alla Sollentunas barn en bättre start i livet.

Publicerad i Okategoriserade

En rik fritid en viktig del i Sollentunabornas liv

Vid sidan av bostad och sysselsättning är en rik fritid en viktig del i både individens liv och i samhället i stort. Sollentuna, liksom övriga landet, har en lång tradition av föreningsliv som varit en grundbult i människors fritidsliv.

I Sollentuna har inte minst fotbollen stor betydelse och i kommunen finns en av landets största fotbollsklubbar. För att fotbollens förutsättningar ska bibehållas presenterar vi en långsiktig fotbollssatsning. Den innehåller bland annat en eluppvärmd plan på Edsbergs sportfält och byte av konstgräset på de tre planerna vid Helenelunds IP. I samband med att konstgräset byts på Helenelunds IP så uppgraderar vi också 11-mannaplanen till att bli eluppvärmd så att den kan användas på vintern. Vi avsätter även medel för en ny 11- mannaplan vid Skinnaråsens IP. Framöver finns planer på en fullstor plan vid Töjnaskolan samt en i Silverdal. Vi vill poängtera vikten av möjlighet till spontanträning, därför satsar vi 0,2 mkr på en fortsättning av den populära drive-in-fotbollen.

Sollentuna FC

Runtom i kommunen finns motionsområden och -anläggningar med möjlighet till inte bara motion utan även rekreation. Vi avsätter totalt 1,5 mkr för, upprustning, ökad tillsyn och vård av de offentliga omklädningsrum och toaletter som finns vid dessa anläggningar.

Kulturskolan, där barn och unga har möjlighet att få utöva kultur av olika slag är en viktig och uppskattad verksamhet. Den bidrar till utveckling och integration i kommunen. I dag får tyvärr inte alla barn som söker plats och avgifterna är höga. Det här vill vi Socialdemokraterna ändra på och avsätter därför 2 mkr för att bereda plats för fler barn och sänka de ekonomiska trösklarna för att delta genom lägre avgifter.

För att ytterligare öka möjligheterna för barn och deras föräldrar att ta del av kultur kommer 0,8 mkr gå till en satsning på kultur för yngre barn på kommunens bibliotek.

En rik fritid ökar livskvalitén och bryter segregation, det tycker vi Socialdemokrater är viktigt och värt att satsa på.

Publicerad i Okategoriserade

(S)atsningar för en ännu bättre start i livet

Sollentuna är en bra skolkommun. Men även det som är bra kan bli bättre, det finns utmaningar att rekrytera och behålla personal och säkerställa att skolan är den jämlikhetsbrygga den ska vara. Socialdemokraterna satsar i vår budget på att höja lönerna för lärare, förskolelärare, barnskötare och annan undervisande personal i grundskola, förskola, särskola, fritidshem och modersmål. En satsning på nästan 18 milj som delvis finansieras med riktade statsbidrag. Vi avsätter också 1 mkr för hälsofrämjande insatser för personalen på våra skolor för att hejda sjukskrivningarna som ökar. Det finns en nationell brist på legitimerade lärare därför vill vi ge möjligheten för olegitimerade lärare och barnskötare att på halvtid, med bibehållen lön, komplettera sin utbildning för att nå kraven för legitimation.

förskola

En tydlig satsning för att öka jämlikheten är de 3,2 mkr som läggs på att erbjuda högstadie- och gymnasieelever SL-kort under sommarlovet.
Vi tänker också söka det statsbidrag för läxhjälp i skola och/eller fritidshemmens regi som regeringen erbjuder.

Statistik visar att den psykiska ohälsan ökar bland unga, något som i första hand naturligtvis drabbar den enskilde, men som också är en kostnad för samhället, både nu och i framtiden. Därför satsar vi nära en miljon på två olika insatser för att stärka elevhälsan och elevstödet.

Socialdemokratrena vet vikten av det första jobbet, som inte sällan är ett sommarjobb, därför avsätter vi 2 milj för att Sollentuna ska kunna erbjuda 1000 sommarjobb sommaren 2017 antingen i kommunens egen regi, i de kommunala bolagen eller hos andra arbetsgivare. Pengarna ska användas till löner och förmedlingsverksamhet. På så sättkan kommunen ha en roll i att se till att fler unga får det där första viktiga jobbet och känna friheten i att tjäna sina förstaegna pengar.

EU valupptakt 2014

Publicerad i Okategoriserade

Angående skottlossningarna i Sollentuna

Under de senaste dagarna har vi nåtts av upprepade rapporter om bland annat skottlossningar på Malmvägen och runt kommunalhuset. Även knallskott eller liknande vapen ska ha förekommit. Detta är fullkomligt oacceptabelt för oss socialdemokrater. Detta skapar oro och rädsla för Sollentunaborna, inte minst de som bor och rör sig runt Malmvägen och andra utsatta platser, något som gör oss väldigt bekymrade. Sollentunaborna har all rätt att känna sig trygga i sin kommun.

Vi vet ännu inte exakt vad som hänt, vem som har gjort detta eller vilket syftet varit. Men efter samtal med både poliser och boende på bland annat Malmvägen växer ändå en bild fram vad vi ska försöka göra och verkar för. Vi har inte alla lösningar. Men som lokalpolitiker och som parti har vi ändå tankar om vad som ska göras och vill vara med och påverka i en riktning som innebär ökad trygghet i vårt samhälle så att man ska kunna röra sig och verka i utan att titta sig över axeln eller vara rädd.

Huvudansvaret ligger på våra nationella politiker som måste öka resurserna till polisen för att fler poliser ska finnas närmare medborgarna, men även se till att få den nya organisationen på plats. Nationellt finns också ett ansvar att skapa trygghet för de som ska vittna så att de vågar stå upp och ge rättsväsendet de uppgifter de behöver för att lagföra de kriminella personer som gör vårt samhälle otryggt.

Även på lokal nivå har vi ansvar att bidra på de sätt vi kan. Det kan handla om fler övervakningskameror för att underlätta identifiera och lagföra förrövarna samt avskräcka från brott. Vi måste också inse att vi i dessa områden skapat ett segregerat samhälle som hamnat i skuggan av gemenskapen och där våldsamma personer fått allt för stort utrymme. Det här går dock att motverka genom insatser som bryter den segregation som ligger i grunden. Stadsplanering som luckrar upp koncentrationen av en viss typ av bostäder. Utbildning och vägar ut i jobb, men också en meningsfull fritid. I det arbetet kommer inte minst det civila samhället in. Civilsamhället är oerhört viktigt genom sin ständiga närvaro och förtroendeskapande insatser. Dessa krafter måste vi som politiska partier och kommun stödja.

Vi förstår människors oro och ser allvarligt på vad som hänt. Men det går att förändra och få kontroll över det som skapar oron om alla goda krafter hjälps åt. Kommunen, civilsamhället och alla de fantastiska sollentunabor som lever och verkar i de här områdena, tillsammans kan vi vara och skapa den förändring som krävs. Låt den förändringen börja idag!

Publicerad i Okategoriserade

En bättre livsmiljö för en högre livskvalité

Vi vill höja Sollentunabornas livskvalité. Det gör vi bla a genom ett antal satsningar i vår budget för att utveckla och förbättra den fysiska miljön i Sollentuna.

Det är ingen hemlighet att det är en stor utmaning att minska bostadsbristen i Sollentuna. Därför presenterar vi Socialdemokrater i vår budget ett antal förslag för att minska bostadsbristen.

Helenelund visionsbild 1

Vi föreslår att en ny tjänst som byggsamordnare som kan förhandla och föra dialog med byggherrar och markägare för att få fler bostäder byggda i Sollentuna. En byggsamordnare kan också jobba med gluggutredning och ytterligare utveckla samarbetsformerna mellan kommunen och AB Sollentunahem. Socialdemokraterna har också sedan tidigare föreslagit att en bostadskommission ska inrättas bl a för att jobba med hur Sollentuna kommun kan få del av de statliga pengar som avsatts för att öka bostadsbyggandet.

Grön IT

Kommunen har ambitioner och fastslagna policies med syfte att kommunen och Sollentunaborna ska minska sin miljöpåverkan. Socialdemokraterna vill lägga medel på ett digitalt verktyg för att kommunen ska kunna redovisa vårt miljö- och hållbarhetsarbete på webben, en miljöbarometer. Med den kan man göra tydligare uppföljningar, redovisa mål samt åtgärder. På så sätt förenklar man miljöstrategin och vad vi ska prioritera

sommarjobb 1

Gröna områden är viktigt för människors trivsel. I Sollentuna finns både parker och naturreservat, men också kommunägd mark som varken är bebyggd eller park eller naturreservat. Vi vill att kommunen har en hög ambitionsnivå i skötseln av dessa typer av gröna områden. När kommunen växer får dessa gemensamma gröna oaser en ökad betydelse för Sollentunaborna. För att fler ska hitta till, och i, våra fyra naturreservat gör Socialdemokraterna en satsning på bättre skyltning i, och runt, naturreservaten i vår budget.

Det här är några av de satsningar Socialdemokraterna gör i Sollentuna för att utveckla och förbättra livsmiljön och livskvalitén för alla oss som bor i vår kommun.

Publicerad i Okategoriserade

(S) satsar stort på välfärden i Sollentuna

Socialdemokraterna satsar stort på välfärden. Oavsett vem du är ska du kunna ha en vardag med hög livskvalité när du bor i Sollentuna.

Sollentuna växer med ca 1 000 personer, det är ett gott betyg, vi är på många sätt en attraktiv kommun.
Med den ökade befolkningen följer att fler kan vara med att bidra till det gemensamma, men också att fler behöver få del av den. Vi kan se att antalet personer som har rätt till LSS har ökat och ökar. De sista 5 åren har dessa personer ökat med 27 %. Kommunen är också med och tar ansvar i arbetet med att ta hand om de människor som flyr från krig och förtryck, det ställer krav på våra verksamheter, inte minst inom socialkontorets område. Bland annat behöver Sollentuna kommun ta hem de individer som idag av socialtjänsten är placerade i olika boenden utanför kommunen. Även behovet av socialtjänstens andra insatser ökar. Socialdemokraterna satsar i vår budget för 2017 fyra miljoner för att ge socialkontoret större möjligheter att göra ett gott arbete med fortsatt hög kvalité.

flyktingbåt i medelhavet

Sollentunaborna blir också allt äldre, beräkningarna ger att runt 2020 kommer finnas 580 personer i Sollentuna som passerat 90 år. Senaste åren har vi kunnat se stora underskott i vård och omsorgsnämndens budget. Majoritetens lösning på underskottet i VON, är att spara på de äldre genom att skruva ner insatserna i en evig jakt på tid, arbetet kopplas till tidangivelser; minuter ska kapas vid duschning, hjälp med stödstrumpor och andra sysslor. Det här tycker socialdemokratrena är oacceptabelt. Därför avsätter vi 8 mkr till höjd hemtjänstsersättning till utförarna. För att utövarna inom hemtjänsten ska kunna ge de äldre mer tid, mer omsorg. Andra satsningar i vår budget för att höja livskvalitén för de äldre innebär att den uppskattade seniorjympan och seniorträffarna runt om i kommunen kan fortsätta sin verksamhet.

pensionärer

Publicerad i Okategoriserade