PIGAVDRAGET VID NAMN RUT

RUT cementerar orättvisor och uppmuntrar till skattefusk – jag ska förklara varför och hur.

Det här är mitt sista politiska blogginlägg – i morgon på valdagen kommer jag bara att uppmana Dig som läser min blogg att utnyttja Din demokratiska rättighet, och kanske också skyldighet, att gå till vallokalen om Du inte röstat tidigare. Väl där är det en klar fördel att lägga Din röst på Socialdemokraterna både lokalt kommunalt, i landstingsvalet och i riksdagsvalet.

RUT-avdraget – så kallas något oegentligt – den rätt till skattereduktion för hushållsarbete som gäller från den första juli 2007

Det finns många skäl att ifrågasätta och kritisera RUT-avdraget, både ur marknadsliberala och fördelningspolitiska utgångspunkter.

RUT-avdraget är en selektiv skattefavör, en form av skattebidrag till den berörda branschen, som snedvrider konkurrensförutsättningarna på området. Det är en gåta att Moderaterna och andra marknadsliberala partier vill lägga sig i marknaden på detta sätt och pytsa ut ett jättebidrag till en speciell överklassbransch för att hålla igång en verksamhet som inte på något sätt svarar mot något behov i samhället Avdraget uppmuntrar till skattefusk genom att närliggande tjänster, som inte är skattefavoriserade, ändå redovisas som sådana.

RUT-avdraget får den effekten att kostnaden för de berörda tjänsterna blir olika beroende på kundens skatteförhållanden och om kunden förbrukat sitt avdrag det året eller inte. Det blir också olika pris för samma arbete beroende på om kunden är en fysisk eller juridisk person, till exempel en förening.

Det är förvånande att partier som i andra sammanhang bekänner sig till marknadsliberalismen inte bara accepterar utan driver på detta störande inslag på marknaden. I en marknadsekonomi bör ju staten förhålla sig neutral i förhållande till prisbildningen.

De berörda företagen tvingas till krångliga åtgärder med utredningar av kundens skatteförhållanden och ansökningar till Skatteverket. I de fall då kunden felaktigt uppgivit sig ha RUT-utrymme kan krånglet bli omfattande.

Enligt beräkningar i budgeten innebär avdraget ett skattebortfall på 1,3 miljarder kronor. Enligt den borgerliga regeringens beräkningar ger det , tillsammans med ROT-avdraget, en sysselsättningsökning på 19 000 personer. En försiktig beräkning av bara RUT-avdragets effekter ger således vid handen att det innebär ett stöd på omkring 150 000 kronor per person. Det är mycket pengar som skulle kunna användas mycket bättre. Finansieringen av avdraget, genom en krympt ekonomi på andra håll, kan innebära att flera tusen människor som skulle behövas i den kommunala sektorn i stället utför hushållsarbete i välbärgade hem.

De danska och finska erfarenheterna av ett liknande avdrag visar att att de positiva effekterna av avdraget har varit ytterst begränsade. I Danmark har avdraget avvecklats.

Fördelningspolitiskt gynnar avdraget de inkomststarka grupperna i samhället som har råd att hålla sig med städhjälp och liknande hjälpredor. Lågavlönade, bidragsberoende och betalningssvaga personer använder inte detta avdrag, knappast heller de som faktiskt utför arbetet.

När det gäller frågan om avdragets förment positiva effekter på jämställdheten har LO betonat det önskvärda i att kvinnor och män delar lika på ansvaret för skötseln av familj och hem. Bristen på jämställdhet, vad avser hemmets skötsel, löser man inte genom att med skatterabatter subventionera utlejd städning i högavlönade hushåll. Det är möjligt att enskilda personer med hög lön blir hjälpta med att få ordning på en stressig tillvaro, men samtidigt cementeras allt fastare den traditionella uppfattningen av vad som anses kvinnligt och manligt.

Att vissa kvinnor får ett skattebidrag för att köpa hushållstjänster och därmed får det lättare att göra karriär förändrar inte den grundläggande fundamentala orättvisan mellan kvinnor och män, framhåller LO.

Publicerad i Okategoriserade
One comment on “PIGAVDRAGET VID NAMN RUT
  1. Kjell Ericson skriver:

    Du anser alltså inte att det fanns en svart sektor i städbranschen innan? Du menar att skattefusket nu ökat?

    Samma argument måste du ha mot ROT-avdraget antar jag?

    Jag är övertygad att din verklighet skiljer sig från väljarnas.

    Man kan förbättra och förändra RUT och ROT, men din form av avskaffningsretorik är inte direkt förbättringsargument.