Privat slumområde eller krigszon?För cirka 1½ år sedan köpte fastighetsbolaget Wallenstam 454 hyreslägenheter från Sollentunahem i den norra delen av Malmvägen, som numer också har adress Tusbystråket och Tingsvägen.

När försäljningen genomfördes så pågick rivning av broarna och ombyggnadsarbeten kring detta runt fastigheterna. Sollentunahem har sedan byggt klart i sin del av området. Tyvärr så Wallenstam ännu inte färdigställt sina fastigheter.

Vi utgick ifrån att Sollentunahem och kommunen vid försäljningen hade reglerat i avtalen med Wallenstam att de skulle färdigställa det påbörjade arbetet i området inom rimlig tid, men tyvärr har detta inte skett. Det gäller främst kring det forna brofästet där det ser rent utsagt förskräckligt ut.

De som blir lidande av detta är främst Wallenstams egna hyresgäster som får en otrygg och skräpig boendemiljö samt andra Sollentunabor som passerar eller vistas i området. Vi förväntar att Wallenstam snarast genomför uppsnyggning runt och upprustning av sina fastigheter.

Publicerad i Okategoriserade