Protester mot avveckling av IB-programmet på Rudbecks gymnasiet

På utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 21 mars så beslutade den moderatledda majoriteten att inte ta in några nya elever på International Baccalaureate (IB) programmet. (S) röstade emot avvecklingen. Sollentunasalen var under mötet välbesökt av elever, lärare och föräldrar som ville att IB skulle få leva vidare även efter de kullar som nu går på Rudbeck.

Vi röstade för att IB programmet ska få finnas kvar på Rudbeck. Det är viktigt att en Rudbeck även erbjuder den här typen av utbildningIB är en speciell utbildning som det kan krävas lite tid innan den etablerar sig på allvar. Den har hittills bara funnits i fem år. Det är en ganska kort tid.

Det viktigaste nu är att de elever som har ett eller två år kvar av sin gymnasieutbildning får den utbildning de har rätt till. Genom att intagningen stoppas så påbörjar en avveckling. Det kommer säkert bli så att lärare söker sig bort. Det ansvaret ligger nu på Rudbecks ledning.

Informationen till eleverna och deras föräldrar har varit bristfällig. Först för en vecka sedan fick de reda på vad som var på gång. Det är lätt att förstå den oro och irritation som de uttrycker. Vi ville att alliansen åtminstone skulle skjuta upp ärendet en månad, men inte ens det ställde de upp på.

Publicerad i Okategoriserade