Psykisk ohälsa ett ökande problem bland kvinnor

På senaste fullmäktige, http://web22.abiliteam.com/ability/show/xaimkwdiq/kf20141015/mainshow.asp?&STREAMID=1, var kommunens delårsrapport uppe på dagordningen. Det finns naturligtvis mycket som en aktiv opposition kan ha synpunkter på. Jag höjde ögonbrynet när jag läste vad som stod under rubriken sjukfrånvaro. Glädjande var den minskning, om än bara med 0,3 %, som skett sedan senaste mätningen. Ett trendbrott från en uppgång som varit sedan 2011.

Det som däremot oroade mig riktigt ordentligt var att sjukfrånvaron bland medarbetare över 50 år och då främst kvinnor ökar. Det följer trenden i riket men är knappast någon tröst. Psykisk ohälsa är fortfarande den dominerande diagnosen och i yrkesgrupper som har den högsta sjukfrånvaron återfinns bl.a. i köks- och måltidsbiträden, fritidspedagoger, förskollärare, barnskötare och sjuksköterskor. Typiska kvinnoyrken men också områden som under senaste åren utsatts för tuffa besparingar, där man har många att ta hand om och där man är hårt schemabunden. Detta tillsammans med det faktum att kvinnor fortfarande gör en större del av hemarbetet kan kanske vara en förklaring. Detta är inte bra och trenden måste brytas.

Vi politiker har ett ansvar för detta och att det förs en personalpolitik som ger friska medarbetare. Att vara sjukskriven en längre tid är en trist tillvaro och ett ekonomiskt avbräck för den enskilde men också en onödig utgift samhället. Där dom pengarna istället borde gå till ett förebyggande arbete i form av mer personal, mindre barngrupper, mer tid med vårdtagare och rimlig arbetsbörda. Detta är frågor vi socialdemokrater kommer att driva i såväl kommun som landsting och riksdag under denna mandatperiod.

Publicerad i Okategoriserade