Reflektioner från ett årsmöte !

Igår kväll hade Turebergs villaägarförening bjudit in dom politiska partierna för att redogöra för sin syn på utvecklingen av Sollentuna i framtiden. Mötet var välbesökt och de ställdes en hel del frågor vilket jag återkommer till.

 

TBG villaägarförening utfrågning 2014

Min inledning kom att präglas av det faktum att kommunen faktiskt består av 1/3 av respektive bebyggelse, vatten och grönområden. Vi vill att det ska förbli så. Vilket inte innebär byggstopp utan bl.a. utbyggnaden av Väsjön och i övrigt förtätningar främst runt stationssamhällena. Men för att detta ska fungera behöver vi också en fungerande infrastruktur och då handlar det inte främst om att bygga fler vägar för att bilarna ska komma fram utan att minska antalet bilar vilket också skulle ge en bättre ljud och luft miljö. Det innebär främst att kollektivtrafiken måste både byggas ut, bli punktligare och en enhetstaxa som gör betalningen lättare o inte så hemskt krånglig. Men också en fortsatt satsning på cykeln som färdmedel, samåkning och bilpooler som några konkreta förslag.

Till sist avslutades kvällen med frågor från publiken. Här kommer ett urval med mina kommentarer/svar:

  • Fler vägar ger fler bilar? Det tror inte jag nödvändigtvis men om det är så borde mer kollektivtrafik o andra liknande åtgärder ge mer kollektivtrafikåkande.
  • Stressigt att vara förälder i dagens Sollentuna, inte minst dom som jobbar natt, borde finnas nattis, samtidigt som Olweus inte fungerar? Detta är en fråga som vi drivit i många år och slutligen fått gehör för hos majoriteten. Nattis finns men du måste  anmäla intresse själv.  När det gäller Olweus och om det funkar eller ej handlar det nog mer om ifall personal hinner utbildas/fortbildas och efterleva modellens upplägg. Svaret är för min del mer personal och mindre klasser/grupper för att ha tid att se alla barn och deras behov.
  • Företag och mark, har dom någonstans att vara? Inte helt lätt kommunen har successivt byggt bort mark för mindre serviceindustri. Idag är dom huvudsakligen uttryckta mot Kappetorp och framledes mot Väsjön Norra. Sollentunas företagande är främst enmans/småföretag som är i mindre behov av mark men mer av kontorsutrymmen och detta är det ingen brist på. Men bilverkstäder, mindre tillverkningsindustri o dyl. har det inte lätt.

Summa summarum en trevlig och givande kväll. Många synpunkter och frågor. Måste till sist återge en fråga som väl ingen riktigt väntat sig att få?

Varför muddrar man inte bort tröskeln vid Stocksundet som hindrar vattenflödena in o ut i Edsviken. Speciellt nu när bron är borta? Den frågan hade ingen av oss tänkt på men lovade att ta med oss. En bättre vattenkvalité i Edsviken är vill alla rörande överens om att det behövs. Kan detta vara en del av lösningen?