Reformer Från den Socialdemokratiska regeringen ger ett tryggare Sollentuna

Vi Socialdemokrater väljer investeringar i samhällsbygget före orättvisa och ofinansierade skattesänkningar. Den budget som den rödgröna regeringen lagt har sammantaget investerat över 40 miljarder kronor i samhällsbygget – i vård, skola, omsorg och klimat. Det är så vi bygger Sverige starkare, med fler i arbete, förbättrar elevers skolresultat och en stärkt välfärd.

Mycket går bra i Stockholmsregionen men mycket måste också förbättras. Bostadsbristen hotar att skada den positiva utvecklingen av regionen, kompetensförsörjning inom livsviktiga välfärdstjänster måste säkras och otryggheten bekämpas. Elever har fortfarande ojämlika förutsättningar att nå kunskapsmålen i skolan. Många oroar sig fortfarande över om välfärden verkligen finns där när man behöver den.

Sedan 2014 har arbetslösheten stadigt minskat. Samtidigt ser vi att kompetensbrist leder till att många lediga jobb inte tillsätts och för att fler ska komma i arbete bygger regeringen ut Kunskapslyftet, skapar ett samlat anställningsstöd och gör riktade insatser mot de grupper som har svårast att etablera sig på arbetsmarknaden.
Den socialdemokratiska tanken om ett jämlikt samhälle bygger Stockholmsregionen stark.

I Stockholmsregionen skall alla ha rätt att känna sig trygga och säkra oavsett var de bor.
Tryggheten behöver öka i hela samhället samtidigt som poliserna behöver bli fler och bättre rustade i kampen mot brott. Det brottsförebyggande arbetet måste stärkas tillsammans med civilsamhället.
Regeringen stärker både Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, SOS Alarm och Kriminalvården med 3,2 miljarder kronor.
I skolan läggs grunden för samhällsbygget där elever ges möjligheter att rustas för vidare studier, arbetsmarknad och samhällsliv. I den svenska skolan ska flickor och pojkar ha samma möjligheter och villkor. Den svenska skolan har efter en lång period av försvagade kunskapsresultat nu förbättrats men vi ser samtidigt att ojämlikheten ökar. För att kunskapsresultaten skall fortsätta öka och ojämlikheten i systemet ska brytas så krävs det insatser.
Vi Socialdemokrater går vidare med Skolkommissionens förslag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling.

Tillsammans med andra tillskott på skolan och unga samt barns hälsa innebär det i Sollentuna ett tillskott på 6,9 miljoner kronor.
Därutöver gör vi tillskott till kommunsektorn som motsvarar 28,3 miljoner kronor för en kommun av Sollentunas storlek.
Vi fortsätter utveckla skolan genom att investera i fler lärare, mindre klasser och mer kunskap för alla elever. Sollentuna ska ha en jämlik kunskapsskola oavsett var i kommunen du bor och därför investerar regeringen i mer resurser för att kunskapssäkra de mest utsatta Reformer för ett tryggare Sverige

Stockholmsregionen växer med motsvarande två SL-bussar per dag.
Det ställer krav på vår gemensamma välfärd och kräver stora investeringar framöver. Bor man i Sollentuna skall man kunna förvänta sig en högkvalitativ och jämlik hälso- och sjukvård. Regeringen stärker därför förlossningsvården i Stockholms Läns Landsting med 205 miljoner och den övriga sjukvården stärks samtidigt med 843 miljoner.
När svensk ekonomi står starkt skall det märkas i vardagen även för barnfamiljer och pensionärer. Den socialdemokratiskt ledda regeringen kommer att ta bort den så kallade pensionärsskatten fullt ut år 2020. Det innebär att 8500 pensionärer i Sollentuna kommun får sänkt skatt redan den 1 januari 2018 samtidigt som 11200 barnfamiljer får höjt barnbidrag och studiehjälp med 200 kronor i månaden.

Sverige och svensk ekonomi befinner sig i ett helt nytt läge. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har under de tre senaste åren prioriterat det hållbara samhällsbygget före ofinansierade skattesänkningar. Den tidigare borgerliga regeringens underskott på 60 miljarder har vänts till 40 miljarder i överskott och gör att vi nu genomför kraftfulla investeringar samtidigt som vi kan se fram emot den lägsta statsskulden sedan 1977.