Regeringen får inte sjabbla bort life science

I helgen antog Distrikskongressen för Stockholms län fyra uttalanden. Detta är nr 1 av 4 !

Det har gått nästan 3 månader sedan AstraZeneca kom med sitt chockbesked att företaget lägger ner all forskning och utveckling i Södertälje. Tiden går och regeringen har fortfarande inte presenterat någon plan för att rädda och utveckla life science industrin i Sverige och Stockholmsregionen. Om ingenting görs snabbt riskerar spetskompetens och erfarna forskare att försvinna från Stockholmsregionen och Sverige. Detta skulle medföra en oerhört allvarlig försvagning av svensk medicinsk forskning och innovation. AstraZenecas FoU-enheter har sysselsatt 20 procent av alla disputerade som arbetar i privat FoU i Sverige, och för 15 procent av industrins samlade svenska FoU. Socialdemokraterna i Stockholms län kräver att regeringen snarast levererar en svensk strategi för life science och hur staten ska stötta Södertälje. Även den politiska ledningen i Stockholms län landsting måste visa handlingskraft. Landstinget och statliga Karolinska Institutet bör knyta till sig forskare som fram till nu varit verksamma vid AstraZeneca i Södertälje samt ta vara på möjligheterna att bedriva FoU-verksamhet i de lokaler i Södertälje som AstraZeneca nu lämnar. Vid Karolinska i Huddinge bedrivs redan idag framstående forskning inom neurologi med inriktning på Alzheimer och demens, ett område som ligger nära till hands för flera av dem som tidigare arbetat på AstraZeneca i Södertälje. Regeringen och landstinget borde upprätta en handlingsplan i detta syfte och dela ansvaret mellan sig för den ekonomiska resursförstärkning som fordras. Mot bakgrund av regeringens hittillsvarande ointresse och oförmåga ställer sig Socialdemokraterna i Stockholms län bakom kritiken från de fackliga organisationerna vid AstraZeneca i Södertälje. Regeringen måste snarast leverera konkreta besked eller utse en ny förhandlingsman.

Publicerad i Okategoriserade