REINFELDT HAR SETT TILL ATT EN HALV MILJON SVENSKAR LÄMNAT A-KASSAN


En vecka kvar: Mona Sahlin i debatt med Fredrik Reinfeldt.

Duell i SVT.

Debatten fick fokus: Jobben och sjukförsäkringen. Tack för det – det är våra frågor!

Mona svarade också på frågan ”Vad står på spel?”, kolla här.

Mona Sahlin:
– Det är skillnad att prata om jobb och att faktiskt skapa nya jobb och att ta ansvar. Jag är beredd att ta mitt ansvar om vi får väljarnas förtroende.

– Den enda tydliga effekten av jobbskatteavdraget är att klyftan ökar mellan den som har jobb och den som har jobbat.

– De gemensamma möjligheterna för dem som bygger Sverige starkt idag, minskar och försvinner undan för undan med en borgerlig regering. Det är det valet handlar om den 19 september.

– Det är du Reinfeldt som har sett till att 500 000 personer har lämnat A-kassan. Det är du som sett till att en sjuksköterska betalar fem gånger mer i avgift till A-kassan varje månad än en jurist.

– Man blir inte frisk för att man blir fattig.

Fakta
I duellen i SVT påstod Reinfeldt att klyftorna inte ökat under hans tid som statsminister. Sant är att finanskrisen ledde till ett börsfall som minskade kapitalinkomsterna, men det har inget med regeringens politik att göra. Däremot innebär högerpartiernas egen politik, både den som genomförts under mandatperioden och den som de går till val på, kraftigt ökade klyftor:

* De senaste fyra årens politik har gett lika mycket till den procentenhet som tjänar mest (cirka en miljon kronor eller mer) som till 25 procent av svenska folket tillsammans. (källa: RUT)

* De förslag om nya inkomstskattesänkningar – á 15 miljarder kronor – som de borgerliga partierna föreslår ger lika mycket till den tiondel som tjänar bäst som till 60 procent av svenska folket tillsammans. (källa: RUT)

* Arbetslösheten har också ökat kraftigt. Arbetslösheten oktober 2006 (säsongsrensad): 316 500. Arbetslösheten juli 2010 (säsongsrensad): 423 100. Totalt har det därför blivit 100 000 fler arbetslösa på fyra år. (källa SCB/AKU)

* Barnfattigdomen når i dag rekordnivåer och beräknas öka med närmare 50 procent mellan år 2006 och år 2010. Vart sjunde barn lever i dag under fattigdomsstrecket.

* Socialbidragen ökade under de första två kvartalen 2010 i åtta av tio av kommuner. Kostnaderna har ökat med över en miljard kronor jämfört med samma period år 2006.
På uppdrag av Dagens Industri har Novus genomfört en mätning om synen på skattepolitiken.

* 53 procent anser att det är bra för Sverige med högre inkomstskatt för personer som tjänar över 40 000 kr i månaden. Enbart 36 procent anser att det är dåligt

* 60 procent anser att det är dåligt för Sverige att ha högre skatt för pensionärer m.fl. Enbart 27 procent anser att det är bra.

Din röst avgör Sveriges färdriktning, Rösta Rätt Rösta Rödgrönt senast den 19/9!

Publicerad i Okategoriserade