Rejäla satsningar på 24Mkr framför en minimalistisk skattesänkning på 10 öre!

Idag har kommunstyrelsen behandlad ett kompletterat budgetförslag. Lite förundrad över majoritetens hållning blir man. En ledande (M) politiker uttalar i denna veckas nummer av mitti  om det kärva ekonomiska läget samtidigt som Alliansen sänker skatten med 10 öre. Detta är för mig en gåta men det kanske vi kan reda ut på novembermånads Kommunfullmäktige.

Desto roligare är det att presentera vårat förslag som innehåller oförändrad skatt vilket ger oss utrymme för kraftfulla satsningar på utbildning, arbete och äldre. Dessutom en knorr i form av ett renare och snyggare Sollentuna. Låt mig kommentera några av förslagen.
• Utbildning är i ett läge av ökande arbetslöshet inte minst i Sollentuna där arbetslöshetssiffrorna inte minst för ungdomar och invandrare når dom högsta noteringarna sedan 2007. Då är en satsning på vuxenutbildning och fördubblat stöd till folkbildningen helt rätt.

• Arbete är en grundbult för att alla ska känna sig delaktiga i samhället. Vi vill anställa unga arbetslösa för att skapa grönytor och markområden som är rena och snygga. Inte minst har ett antal insändare från Sollentunabor och mina torsdagssamtal på Balders i Sollentuna Centrum gjort bilden klar för mig. Men det handlar också om att få arbeta så mycket så man kan försörja sig på sitt arbete, i detta är rätten till heltid en självklarhet.

• Dom äldre har all rätt att få en plats på ett boende när behovet uppstår. Alliansens spartanska hållning i denna fråga för att hålla budget gör att dessa behov är hotade inom en snar framtid. En annan följd av budgetåtstramningarna är att kvalitetsuppföljningen blir lidande. Vi avsätter medel för att bl.a. anställa kvalitesuppföljare.

• Barn och ungdomar förtjänar inte bara bra lärare och en god arbetsmiljö. Dom behöver också få en förstärkning av kring insatser så att deras lärare kan koncentrera sig på sin uppgift. Vi satsar på ökade ersättningar till skolor i socioekonomiskt utsatta områden, fler kuratorer, ett språkprojekt samt en barnmöjlighetsfond.

Vill du följa upplösningen i detta drama? Kolla in dramat den 14/11 i Kommunfullmaktige. Vi börjar 18.00!

Här följer en sammanställning av våra budgetförslag:

Barnmöjlighetsfond -3,00
Rätt till heltid för kommunanställda -3,00
Förstärkt salsaersättning -2,00
Kurator på varje skola -2,80
Språkprojekt äldre elever -1,00
Avskaffat vårdnadsbidrag 1,50
Kvalitetshöjning vuxenutbildning -3,70
Fördubblat stöd till folkbildningen -0,40
Anställa arbetslösa för rent och snyggt Sollentuna -2,50
Säkerställa platser särskilt boende -5,00
Säkerställa resurser VON kontoret -1,50
Föreningsstöd pensionärsorganisationer -0,10
Fördubblat stöd till kulturföreningar -0,20
Stöd till föreningar som driver sommarkollo -0,70
Ökat stöd till ungdomsföreningar -1,00

Publicerad i Okategoriserade