Replik Lennart Gabrielsson om EU-migranter

I tidningen Mitt I , http://epaper.mitti.se/edoris?tem=epaper_mist#, gick Gabrielsson till hård attack mot mig i veckan som var. Här kommer svar på tal !

När världen förändras och blir mer öppen så påverkar det oss även i Sollentuna. Sociala problem i andra länder inom EU blir också en del av vardagen för oss här i vår välordnade kommun. Det är ur det perspektivet som vi måste se diskussionerna kring avhysningen av den grupp romska EU-migranter, med mestadels Rumänskt medborgarskap, från deras boplats i Helenelund häromveckan.

tältläger

Alla är överens om att det här är en komplex fråga som spänner över flera samhällsnivåer och där det är inte helt enkelt att avgöra vad som är rätt.

För oss Socialdemokrater är det i grunden en fråga om mänskliga rättigheter. Regeringen, med den folkpartiska integrationsministern i spetsen, slagit fast att romer har diskriminerats och tidvis förföljs både i historisk och i nutid.

När jag pratade med Lennart Gabrielsson i telefon dagen före avhysningen så hade jag redan bloggat ut ett antal förslag om vad man skulle kunna göra på kort och lång sikt. www.freddielundqvist.se.

Vi har sedan konfirmerat dem på vårt årsmöte. En del av förslagen har majoriteten redan tagit till sig. Det enda vi hittills inte gjort är att t e x lägga en formell motion i kommunfullmäktige, men det kommer vi göra. Jag tycker dessutom det är bra att Gabrielsson lyft frågan till SKL. Samverkan mellan kommuner, stat och myndigheter är rätt väg.

Sollentuna har styrts av en moderatledd majoritet i 35 år. Det är ni som har ytterst ansvar för kommunen. I sin insändare kan man tro att Gabrielsson försöker smita undan genom att skylla allt på att vi Socialdemokrater inte lagt formella förslag. Detta är ytterligare ett tecken på en initiativfattig majoritet som fastnat. Skyll inte på oss när ni själva kört fast. Förlorarna på detta är de romanska EU-migranterna som får fortsätta leva i misär. Låt oss jobba tillsammans i stället!