Rör inte min buss!!

I förra veckan hade vi i kommunstyrelsen att ta oss an en remiss från landstinget angående framtida neddragningar i busslinjenätet.Vi tycker det är positivt att majoriteten är tydliga gentemot SLL när det gäller vikten av dagens kollektivtrafik, där bland annat linje 523 lyfts som särskilt viktig.

Vi hade dock gärna sett att även linje 514 lyfts särskilt då denna i många samtal med äldre invånare i kommunen har påtalats vara viktig. Vi vill även lyfta fram det olyckliga att sollentunaborna som tar bussen till IKEA får längre att gå än de som tar bilen dit, då buss 567 slutar angöra hållplats IKEA, och kommer helt sluta passera Sollentuna på helger enligt förslaget. En sådan förändring strider mot Sollentuna kommuns trafikpolicy.

Det är dock olyckligt att majoriteten väljer att i sin protokollsanteckning påstå att oppositionen i landstinget inte finansierat sitt förslag om bibehållen taxa på access-kortet. Detta förslag, och hela oppositionens budget, var fullt finansierat när det lades fram i landstingsfullmäktige. Följaktligen är detta inte orsaken till att majoriteten i landstinget tvingas dra ner busslinjer utan att man konstant misskött ekonomin och inte lyckats öka kollektivtrafik åkandet under många år tillbaka.Acesskort