(S) bekänner färg var är borgligheten !

Det här mailet landade hos mig igår. Många inte minst media har ju undrat vad vill (S) när kommer nya förslag och tankar från Stefan. Ja här är första steget. Ett skarpt och vasst förslag till kongressombuden i april att ta ställning till.
Hej!
Idag presenterar jag den första nyheten inför kongressen i april. Det är ett förslag till unikt beslut som ska bli ramen för vår politik framöver. Det är ett stort steg på vägen i vår ambition att vara framtidspartiet i svensk politik.

Partistyrelsen föreslår kongressen att vårt prioriteringsdokument, för första gången, ska ha en portalparagraf.Det betyder att vi därmed tydligt sätter ned foten om vår politiska linje fram till och över valet 2014 – och den linjen är jobben först. Att vi klarar jobben är en förutsättning för vår framtida välfärd och allas våra möjligheter att själva få forma våra egna liv. Portalparagrafen slår fast att jobben är vår mest prioriterade fråga.

Portalparagrafen som vi föreslår lyder:
”Full sysselsättning är vår övergripande politiska prioritering. Skapandet av fler jobb och aktiva insatser mot arbetslösheten går före allt annat. Jobben ska sättas främst i hela den ekonomiska politiken. Vi socialdemokrater ska vidta de åtgärder som krävs och söka de allianser som är nödvändiga för att bryta arbetslösheten och få fler människor i arbete.”

Vi förnyar vår politik med jobben som utgångspunkt och har det senaste året lagt fram en rad förslag för fler jobb.I enlighet med portalparagrafen lägger vi idag också fram två ytterligare förslag inför kongressen;

  • Vi föreslår att kongressen antar ett mål om att sluta sysselsättningsgapet mellan kvinnor och män. Det är oacceptabelt att arbetsmiljön för många kvinnor är så slitsam och stressig att de inte klarar av att arbeta fram till pensionen.
  • Vi lägger också ett förslag som innebär att det vid offentlig upphandling ska tas hänsyn till sysselsättningseffekterna. Den offentliga upphandlingen är mycket omfattande och kan på ett helt annat sätt än idag användas för att ge jobb och bryta arbetslöshet.

Regeringens politik har prövats i såväl hög- som lågkonjunktur och det är uppenbart att den inte leder till fler jobb. Verkligheten har kommit ifatt regeringen. Jag tror att fler och fler börja ställa sig frågan: Vad är egentligen bäst för framtiden: Att vi samarbetar för fler jobb eller att var och en får lösa samhällsproblemen själva?

Vänliga hälsningar,

Stefan Löfven,

partiordförande

Publicerad i Okategoriserade