(S) Distriksårskongressen 2010

Distrikskongressen har nu gott in på slutspurten. Jag fick äran att för Sollentuna arbetarekommuns räkning hälsa delegaterna välkomna Det är förvisso ett hedersuppdrag men jag fick också möjlighet att ge majoriteten i vår kommun ett löfte. ”We wont back down”, vi må ha varit i opposition i över 30 år men vi fortsätter att öka medlemstalet så att fler kan vara budbärare.
Och så kom han då mannen med paraplyet, Håkan Juholt, vår näste statsminister. Han lyfte fram tre
Återupprätta Medborgarvärdet,det vill säga skolan ska klara sitt kunskapsuppdrag, tågen ska gå i tid
Pensionssystemet, det är inte rimligt att pensionärer betalar en annan skatt än andra och lika tokigt att det inte är tillräckligt förutsägbart vad pensionen ska bli när man går i pension.
Barn fattigdommen ökar i en oroväckande hastighet. Vi måste motverka avgifter på aktiviteter i skolan, se till att föräldrar får bli sjukskrivna utan att kastas ut i misär.
För egen del har jag under eftermiddagen varit uppe i en motion som handlade om behovet av att bygga bostäder och inte minst hyreslägenheter. Det finns tre faktorer bland många som visar på problemet och oviljan hos borgliga politiker i vårt län.
Ombildningen som dragit som en präriebrand över länet. och där vi inte minst i Sollentuna sett konsekvenserna genom att det vid mandatsperiodens slut kommer över 2000 att vara bostadsrätter.
Oförmågan sedan i början på -90 talet har regionen inte klarat av att hålla en byggnadstakten minimibehov. Och inte har det varit bättre i en borglig kommun som Sollentuna. På dom senaste 10-15 åren inte klarat av att bygga en dom bostäder som man tänkt (300 stycken) och ännu mindre hyreslägenheter.
Oviljan, på senaste årsmötet för KSL drev vi ett förslag om att alla länets kommuner skulle ställa sig bakom målet att gemensamt verka för att bygga 50 000 bostäder i länet. Svaret blev ett rungande nej, då är det inte svårt att förstå oron för hyreslägenheternas framtid.
Vill vi få bort bostadsköerna för ungdomar likväl som för arbetskraft som ska ordna tillväxten samt för alla dom som inte vill binda kapital så är det hög tid. Så fram med beslut om räntebidrag, mark anvisningstävlingar, tomträtter, alt. byggnadsformer mm
Nu är dagen slut inom kort men på denna blogg kommer du att finna både uttalande från kongressen och en del intressanta motioner inom kort.

Publicerad i Okategoriserade