(S) prioriterar jobb, skola och hemtjänst i sin framtidsbudget för Sollentuna kommun

Socialdemokraterna i Sollentuna presenterar nu sitt förslag till budget för Sollentuna Kommun 2016. Förslaget läggs formellt på dagens kommunstyrelse sammanträde. I budgetförslaget föreslår socialdemokraterna oförändrad skatt. (S) lägger också en gemensam politisk inriktning tillsammans med (MP) och (V).

Vi har noga analyserat kommunens verksamheter och vi är ständigt ute och samtalar med Sollentunaborna. Vi lägger mer pengar jobbinsatser för unga, bättre hemtjänst, högre löner för lärarna och mer välskötta grönytor i kommunen.

Budgetbild FL 2015

Vi gör också en kraftfull satsning på fotbollen i kommunen så att vi kan få till fler konstgräsplaner och ytterligare en fotbollshall. Vi har en av landets största fotbollsföreningar och de behöver förbättrade förhållanden.Vi satsar också på Sollentunas unga. Vi höjer ribban vad gäller sommarjobb. Vi vill ha 1000 sommarjobb varje sommar i Sollentuna. Vi avsätter också pengar till unga utanför. I övrigt satsar vi också på kulturskolan, bättre skyltning till naturreservat och en byggsamordnare som får till uppdrag att få till fler nya bostäder.

Vårt budgetalternativ pekar ut riktningen för framtidens Sollentuna. Vi ser fram emot kommunfullmäktiges budgetsammanträde den 11 juni. Då kommer två tydliga alternativ att ställas mot varandra.pengar

 

 Några av Socialdemokraternas förslag i budgeten:

 

Höjda löner för personal i skola, förskola och fritidshem med cirka 1%                  8,9 mkr

Höjd ersättning för ökad kvalitet i hemtjänsten                                                        6,0 mkr

Skötsel grön- och naturområden                                                                               4,0 mkr

Förbättring skyltning till naturreservat                                                                      0,3 mkr

Sommarjobb för unga, 1000 platser varje sommar och bättre förmedling                2,0 mkr

Insatser för unga utanför 16-19 år                                                                             3,6 mkr

Sänkta avgifter och fler platser i kulturskolan                                                           1,0 mkr

Tillskott för att klara lagstadgade åtgärder till Socialnämnden                                2,5 mkr

 

Investeringar tillskott utöver majoritetens förslag

 

Åtgärder mot buller                                                                                                   20 mkr

Cykelsatsning                                                                                                            15 mkr

Fotbollssatsning – ett fotbollstält till och två konstgräsplaner                                  30 mkr