(S) säger nej till etablering av ny extern handelsplats

På plan- och exploateringsutskottets möte i förra veckan fanns frågan om etablering av en Lidl-butik i korsningen Danderydsvägen-Malla Silfverstolpes väg med på dagordningen. Ärendet gick vidare till kommunstyrelsen utan förslag till beslut beroende på att delar av beslutsunderlaget saknas.

Vi anser att det av flera skäl inte är lämpligt att etablera ny dagligvaruhandel på den aviserade platsen. Vi kommer därför att yrka att detaljplanen inte antas och att exploateringsavtalet inte godkänns. Sollentuna är redan en av de kommuner i landet som har störst handelsyta.
Vi anser att det är fel att etablera nya externa handelsplatser i kommunen, i synnerhet så nära Edsbergs centrum så som denna skulle etableras. Vi skulle inte ha något emot att denna affär istället etablerades i Edsbergs Centrum så att den nuvarande enda dagligvarubutiken i Edsbergs Centrum får välbehövlig konkurrens. I dag är platsen planlagd för småindustri och liknande verksamheter. Det är ett lämpligare ändamål än handel. Ett annat tänkbart användningsområde för tomten skulle kunna vara bostadsbyggande

Publicerad i Okategoriserade