(S) satsar stort på välfärden i Sollentuna

Socialdemokraterna satsar stort på välfärden. Oavsett vem du är ska du kunna ha en vardag med hög livskvalité när du bor i Sollentuna.

Sollentuna växer med ca 1 000 personer, det är ett gott betyg, vi är på många sätt en attraktiv kommun.
Med den ökade befolkningen följer att fler kan vara med att bidra till det gemensamma, men också att fler behöver få del av den. Vi kan se att antalet personer som har rätt till LSS har ökat och ökar. De sista 5 åren har dessa personer ökat med 27 %. Kommunen är också med och tar ansvar i arbetet med att ta hand om de människor som flyr från krig och förtryck, det ställer krav på våra verksamheter, inte minst inom socialkontorets område. Bland annat behöver Sollentuna kommun ta hem de individer som idag av socialtjänsten är placerade i olika boenden utanför kommunen. Även behovet av socialtjänstens andra insatser ökar. Socialdemokraterna satsar i vår budget för 2017 fyra miljoner för att ge socialkontoret större möjligheter att göra ett gott arbete med fortsatt hög kvalité.

flyktingbåt i medelhavet

Sollentunaborna blir också allt äldre, beräkningarna ger att runt 2020 kommer finnas 580 personer i Sollentuna som passerat 90 år. Senaste åren har vi kunnat se stora underskott i vård och omsorgsnämndens budget. Majoritetens lösning på underskottet i VON, är att spara på de äldre genom att skruva ner insatserna i en evig jakt på tid, arbetet kopplas till tidangivelser; minuter ska kapas vid duschning, hjälp med stödstrumpor och andra sysslor. Det här tycker socialdemokratrena är oacceptabelt. Därför avsätter vi 8 mkr till höjd hemtjänstsersättning till utförarna. För att utövarna inom hemtjänsten ska kunna ge de äldre mer tid, mer omsorg. Andra satsningar i vår budget för att höja livskvalitén för de äldre innebär att den uppskattade seniorjympan och seniorträffarna runt om i kommunen kan fortsätta sin verksamhet.

pensionärer