(S) tar initiativ för att minska bostadsbristen – (M) ligger kvar i långbänken

Stockholmsregionens befolkning växer varje dag med två fulla SL-bussar med nyinflyttade och nyfödda Stockholmare. På ett år ger det 40 000 nya invånare. Ungefär 1000 av dessa bosätter sig i Sollentuna. Antalet nybyggda bostäder räcker inte för att alla dessa nya invånare ska ha någonstans att bo. Bostadsbristen ökar och med dem otrygga bostadsförhållanden för allt fler.

Den moderata kommunledningen i Sollentuna vill inte ens erkänna att det råder bostadsbrist i Sollentuna. Vi Socialdemokrater är däremot välmedvetna om bostadsbristen och för oss är det en självklarhet att Sollentuna ska ta sin del av ansvaret för bostadsförsörjningen i Stockholmsregionen. Vi har därför på sistone lagt tre konkreta initiativ för att öka och snabba på bostadsbyggandet i Sollentuna.
De tre initiativen är:
– Öka målet för det årliga bostadsbyggandet från 300 till 450 nya bostäder per år
– Kartlägg vilka färdiga detaljplaner för bostadsbyggande som är antagna och om byggstart är planerad samt ge ägardirektiv till Sollentunahem om att förhandla för att förvärva byggrätter på dessa tomter för att snabba på byggande
– Genomföra en ”gluggutredning” för att hitta lämpliga tomter för kompletterande bostadsbyggande

Den moderatledda majoriteten har avslagit de två första förslagen och det tredje är ännu inte behandlat. Man kan säga att moderaterna väljer att dra bostadsbyggandet i långbänk istället för att sätta spaden i marken. Förlorarna på deras politik är ungdomar och andra som inte kan flytta hemifrån eller tvingas till en otrygg bostadssituation.

Publicerad i Okategoriserade