Så här kan luften bli bättre i Sollentuna

Nyligen presenterade miljöinstitutet IVL en undersökning som bekräftar att luftkvaliteten i delar av Sollentuna är under all kritik. Mest riskutsatta är barn, hjärt- och lungsjuka och äldre. Så här kan det inte fortsätta. För att värna sollentunabornas hälsa behöver nu den moderatledda majoriteten visa ledarskap.

I dag är den fasta hastighetsgränsen på E4:an 110 km/h norrut från Häggvik. Det är dags att inleda samtal med Trafikverket om sänkt hastighet sträckan Häggvik-Infra City. Föreslå samtidigt att det införs variabla hastighetsgränser på E4:an. Vid höga partikelhalter och köbildning ska hastighetsgränsen kunna sänkas med hjälp av digitala hastighetsskyltar.Tillsammans med SL kan kommunen göra det lättare för fler att resa kollektivt, som fler och bättre pendelparkeringar och trevligare stationer och busshållplatser

På nationell nivå vill både (S) och (MP) införa en avgift på lastbilstrafiken. Dessa fordon ska bättre bära sina egna samhällskostnader för miljöbelastning och vägslitage. Vi vill främja användandet av nyare lastbilar med bättre avgasrening och med hjälp av avgifterna få fram fler lastbilar som kan drivas med fordonsgas eller hybridteknik. På köpet gynnas de seriösa åkerierna.

Här några förslag från (S) och (MP) som Sollentuna kommun kan genomföra på egen hand:

  • Bättre städning och sopning av gator.
  • Ställ hårdare krav på kommunens entreprenörer. I första hand ska fordon som drivs smed förnybar energi användas, finns inte tekniken gäller bästa möjliga avgasrening.
  • Kommunen ska enbart använda elbilar till sin egen bilpool och bygga ut laddningsinfrastrukturen. God tillgång på laddningsplatser ökar intresset även hos andra att köpa/köra elbil.
  • Bättre miljöinformationen till sollentunaborna om konsekvenserna av att köra med dubbdäck och vikten av att elda rätt i braskaminer.
  • Underlätta för cykling genom att bygga bort brister i cykelbanenätet, sköt underhållet bättre och stärk samhällsplaneringen med grannkommunerna.

Sammantaget kommer våra förslag att relativt snabbt förbättra luften i Sollentuna. Resultatet för Sollentunaborna blir bättre hälsa och högre livskvalitet.