SÄKRA JOBBEN LOKALT I SOLLENTUNA


Arbetslösheten i Sollentuna är hög – vi har ett program för att fler ska komma i sysselsättning och lyckas där majoriteten uppenbarligen misslyckats.

-Inrätta en jobbkommission lokalt i Sollentuna!

-Upplåt mark och lokaler i kommunen för småföretagare!

-Sasa på utbildning!

Tidigare i veckan har vi Socialdemokrater enats med (V) och (MP) om en rad rödgröna paroller, krav och löften inför valet i september.

Häromdagen satte vi oss ner och diskuterade jobben och arbetslösheten. Ideologiskt står vi långt från det borgliga kommunstyret.

Vi lägger nu fram tio kraftfulla åtgärder för att minska arbetslösheten. Åtgärder vi lovar genomföra om vi får väljarnas förtroende. Detta löfte säkrar vi genom att tillsammans lägga dessa som en motion till Sollentunas kommunfullmäktige.

Fler jobb i Sollentuna och ett bättre företagsklimat!

Jag, som socialdemokrat, ställer mig bakom våra samlade krav till 100 procent. Den 10 september, en vecka före valet, arrangerar Handelskammaren och Företagarna ett frukostmöte med en utfrågning av alla partier i Sollentuna. Jag är inte speciellt orolig för en sådan utfrågning efter att vi lokalt enats om ett rödgrönt alternativ. Det torde nämligen inte finnas någon företagare som kan reagera annat än positivt på vårt säkrade vallöfte. Vi framstår som ett självklart företagaralternativ i politiken.

Jag tycker att Du som företagare i Sollentuna borde passa på att komma förbi, ta en ostmacka och en frukostfika, lyssna och ställa oss mot väggen. Vi börjar kvart i åtta och slutar vid pass halv tio på förmiddagen. Plats? Scandic Star Hotel i centrum.

En högre arbetslöshet än vi är vana med biter nämligen sig fast i Sverige och även lokalt i Sollentuna. Arbetslösheten har mer än fördubblats på två år i vår kommun. Den utvecklingen gäller såväl den totala arbetslösheten, ungdomsarbetslösheten och långtidsarbetslösheten som arbetslösheten för utrikesfödda.

”Kommunen har en väsentlig roll att spela i arbetsmarknads- och näringspolitiken. Utan att bortse från det statliga ansvaret anser vi att en jobbkommission bör inrättas. Dess främsta uppgifter blir att dra upp strategier och samordna insatser för att minska arbetslösheten”, säger Barkat Hussain (V).

”Kommunen ska också medverka till att det finns tillräckligt med mark och lokaler för småföretagare i Sollentuna” säger Peter Godlund (MP). ”Formerna för kommunens stöd till främst små företag ska utvecklas och kommunens näringslivsstöd förstärkas och få en tydligare roll”, förklarar han.

Det är särskilt viktigt att vi bekämpar ungdomsarbetslösheten. Om inte ungdomarna får arbete så får de inte heller bostad eller framtidstro. Vi vill restaurera och bygga ut vuxenutbildningen så att fler får utbildning och ges stöttning till omskolning för ökade livschanser.

Rödgrönas förslag för fler jobb och bättre företagsklimat i Sollentuna;

1. En jobbkommision inrättas, med representanter från kommunen, företag, fackliga organisationer och berörda statliga myndigheter

2. Kommunen medverkar aktivt till att stötta arbetslösa ungdomar med praktik och arbete

3. Sollentuna kommun tar ansvar för en sommarjobbsgaranti för alla mellan 16-19 år

4. Kommunen medverkar vid matchning mellan arbetslösa och arbetsgivare

5. Kommunen erbjuder en utvecklad studie- och yrkesvägledning

6. Sollentuna Kommun genomför ett traineeprogram för t ex unga nyutexaminerade akademiker

7. Sollentuna kommun ska ha en hög ambitionsnivå vad gäller utbyggnad och kvalitet i vuxenutbildningen

8. Kommunen antar en ny näringslivsstrategi senast under 2011, samt policyn för socialekonomi inarbetas i denna

9. En översyn sker av den nuvarande näringlivs-sekreterarfunktionen

10. Kommunen ska avsätta mark för och aktivt hjälpa företag att hitta mark och lokaler

Publicerad i Okategoriserade