Samarbetsregeringens första budget!!

Sverige ska vara ett föregångsland som vi kan vara stolta över, där vi investerar gemensamt i fler jobb, en bättre skola, i miljön och i en stark välfärd. Den förra regeringen lämnade efter sig en hög arbetslöshet, fallande skolresultat och en svagare välfärd, samtidigt som ofinansierade skattesänkningar ledde till stora underskott i statsfinanserna.

Magdalena bär VÅPen

I den rödgröna samarbetsregeringens vårbudget är ett viktigt första steg för att börja vända Sveriges utveckling. Fler jobb är grunden för allt.

  • Därför gör vi en näringspolitisk offensiv för fler och växande företag, med riskkapital, innovation, stöd till företag som vill börja exportera. http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Naringspolitisk-offensiv/
  • Satsningar på turism.
  • Vi gör stora investeringar i järnvägsunderhåll och bostadsbyggande, så att man kan resa eller flytta dit jobben eller utbildningen finns. http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Stimulans-for-okad-nybyggnation/ samt http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Framtidsinvesteringar-for-fler-jobb-och-ett-mer-klimatsmart-samhalle/

Trots att över 400 000 människor är arbetslösa idag är det många företag som inte lyckas rekrytera rätt personal. Därför vill vi öka antalet utbildningsplatser som ger den kompetens arbetsgivarna efterfrågar. För att ingen ung ska behöva gå långtidsarbetslös investerar vi i ett utbildningskontrakt och traineejobb.

I hela Stockholms län motsvarar det omkring 1500 nya utbildningsplatser i komvux/yrkesvux 2015, en del hamnar här i Sollentuna. Till det kommer platser på universitet, högskolor och folkhögskolor

Jämställdheten mellan kvinnor och män måste öka.

  • En stärkt A-kassa och sjuk- och aktivitetsersättning; http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Darfor-hojer-vi-a-kassan/
  • Höjt underhållsstöd för ensamstående föräldrar stärker alla, inte minst kvinnor. http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Budgetsatsningar-for-en-modern-valfardsstat/
  • Samma sak gäller höjningen av bostadstillägget för pensionärer med låg pension.

 

Sverige har glidit isär. Med växande klyftor blir det svårare att gå samman och gemensamt ta sig an de stora framtidsutmaningarna – oavsett om det gäller jobben, skolan, klimatet eller välfärden. Därför tror vi att ett framgångsrikt Sverige är ett Sverige som håller ihop.

Hela vårpropositionen hittar du via denna länk: http://www.socialdemokraterna.se/Pressrum/nyheter/Budgetsatsningar-for-en-modern-valfardsstat/