SATSA PÅ FÖRENINGSLIVET – EN BRA INVESTERING

Moderaterna minskar stödet till Sollentunas föreningar och tar ut avgifter och hyror så att föreningslivet tar skada – Det behöver inte vara så. Sollentunas Socialdemokrater vet att varje satsad krona på föreningslivet kommer tillbaka med ränta.

Ett rikt föreningsliv är en tillgång för en kommun. Sollentuna är en föreningskommun. Mängder av Sollentunabor tillhör en förening och jag själv har tagit del av det rika utbudet som aktiv under min uppväxt. Mest blev det fotboll, handboll, friidrott och tennis. Allt det där fanns för mig och mina kompisar och intresset började spontant.

Det borgliga sollentunas stöd till föreningslivet snarare stjälper än hjälper. Långa köer till lokalerna och i många fall dyra avgifter. Värst är att grogrunden till aktivt föreningsliv avtar. Spontanidrottandet finns inte längre, ungar rör sig mindre, uppmuntran saknas – räkningen kommer som ohälsa, undersysselsättning, lågprestation.

Den moderatledda majoriteten i Sollentuna har under senare år dragit ner det ekonomiska stödet till föreningslivet så att föreningarna får mindre pengar att dela på i dag än vad de hade för 10 år sedan. Sollentuna ger idag mindre pengar till föreningslivet räknat per kommuninvånare än Täby, Järfälla och Danderyd.

Vår kommun hamnade på efterkälken när det gällde att bygga och renovera idrottsanläggningar. En kraftansträngning nyligen har gjort så att kommunen nu i alla fall är i kapp befolkningsutvecklingen. Det hände nämligen inte så mycket från 1970-talet och framåt. Men tro nu inte att utbyggnaden kommer föreningarna till godo – kommunen är snabb att ta ut avgifter så att det i själva verket blir föreningarna som via sina medlemsavgifter och små inkomster fått bekosta insatserna. Höga hyror påverkar föreningarnas redan ansträngda ekonomi, pengar som skulle kunna gå till föreningsaktiviteter för att stärka föreningarna och komma medlemmarna till skänks.

Sammanfattningvis så har moderaterna i Sollentuna både sänkt det ekonomiska stödet och höjt kraven på föreningarna i Sollentuna. Det behöver inte vara så.

Vi Socialdemokraterna går till val på bättre förutsättningar till föreningslivet. Det är en viktig del i vårt mål att Sollentuna ska bli Sveriges bästa ungdomskommun. Vi vet att vi får igen varje satsad krona i föreningslivet med ränta!

Publicerad i Okategoriserade