(S)atsningar för en ännu bättre start i livet

Sollentuna är en bra skolkommun. Men även det som är bra kan bli bättre, det finns utmaningar att rekrytera och behålla personal och säkerställa att skolan är den jämlikhetsbrygga den ska vara. Socialdemokraterna satsar i vår budget på att höja lönerna för lärare, förskolelärare, barnskötare och annan undervisande personal i grundskola, förskola, särskola, fritidshem och modersmål. En satsning på nästan 18 milj som delvis finansieras med riktade statsbidrag. Vi avsätter också 1 mkr för hälsofrämjande insatser för personalen på våra skolor för att hejda sjukskrivningarna som ökar. Det finns en nationell brist på legitimerade lärare därför vill vi ge möjligheten för olegitimerade lärare och barnskötare att på halvtid, med bibehållen lön, komplettera sin utbildning för att nå kraven för legitimation.

förskola

En tydlig satsning för att öka jämlikheten är de 3,2 mkr som läggs på att erbjuda högstadie- och gymnasieelever SL-kort under sommarlovet.
Vi tänker också söka det statsbidrag för läxhjälp i skola och/eller fritidshemmens regi som regeringen erbjuder.

Statistik visar att den psykiska ohälsan ökar bland unga, något som i första hand naturligtvis drabbar den enskilde, men som också är en kostnad för samhället, både nu och i framtiden. Därför satsar vi nära en miljon på två olika insatser för att stärka elevhälsan och elevstödet.

Socialdemokratrena vet vikten av det första jobbet, som inte sällan är ett sommarjobb, därför avsätter vi 2 milj för att Sollentuna ska kunna erbjuda 1000 sommarjobb sommaren 2017 antingen i kommunens egen regi, i de kommunala bolagen eller hos andra arbetsgivare. Pengarna ska användas till löner och förmedlingsverksamhet. På så sättkan kommunen ha en roll i att se till att fler unga får det där första viktiga jobbet och känna friheten i att tjäna sina förstaegna pengar.

EU valupptakt 2014