(S)atsningar för ett bättre Sollentuna

Socialdemokraterna i Sollentuna har presenterat en budget med rejäla satsningar på ett bättre Sollentuna. Till skillnad från majoriteten väljer vi att inte spara pengar på hög utan se till att de kommer ut i kommunens verksamheter och på så sätt invånarna till gagn. Genom statsbidrag inom välfärden kan vi finansiera ytterligare satsningar för att göra vardagen bättre för Sollentunaborna.

pengar
Sollentuna ska vara en kommun där man kan leva hela livet med en hög livskvalité, därför satsar vi på att höja lärarlönerna ytterligare. Det är en satsning på närmare 18 miljoner för att ge våra barn och ungdomar en bra start i livet med trygga och duktiga lärare både nu och i framtiden.

förskola

För att Sollentuna ska vara en kommun där människor i alla åldrar känner att kvalitén i vardagen är hög satsar Socialdemokratrena också rejält på vård och omsorg, inte minst höjer vi hemtjänstersättningen för första gången på flera år. Det är en kostnad på 8 miljoner för att personalen inom äldreomsorg, oavsett utförare, ska kunna ge de äldre mer tid och kvalité i vardagen och inte behöva skriva ner duschtider och antal besök hos den äldre. I stället för ett större överskott väljer vi i Socialdemokraterna att sats på fortsatt pensionärsjympa och de populära seniorträffarna som är ett viktigt inslag i vardagen med livsglädje och gemenskap för många av de äldre sollentunaborna.

pensionärer

Socialdemokraterna satsar också resurser på att höja ambitionerna på skötseln av kommunens gröna områden. Grönområden är viktiga för rekreation och det är bra att dessa skapas, men de måste också vårdas för att höja livskvalitén för sollentunaborna.

sommarjobb 1
För en långsiktig ökad kvalité i Sollentunabornas vardag vill Socialdemokraterna göra investeringar i fotbollsplaner, idrotten spelar en stor roll i samhället både för unga och äldre, inte minst ut integrationssynpunkt.

Sollentuna FC
Sollentuna växer och förtätas, en baksida av detta är en ökning av buller, därför presenterar Socialdemokraterna en investeringssatsning på att minska bullernivåerna i kommunen, för alla Sollentunabors trivsel och livskvalité.

Bild05_Sollentuna_Helenelund_flygbild