Seger för närboende och oppositionen – remiss om lokalisering

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade på sitt sammanträde den 21 november att skicka ut frågan om lokalisering av en ny Eriksbergsskola på remiss till berörda nämnder fram till den 15 mars 2013. De nämnder som får remissen är barn- och ungdomsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, trafik- och fastighetsnämnden och miljö- och byggnadsnämnden.

För oss som vill rädda Näckanskogen som grönområde är det ett steg i rätt riktning att nu den befintliga tomten åter finns med som alternativ, men frågan är fortfarande långt ifrån avgjord. Det är helt uppenbart att (M) tvingats backa ett halvt steg för opinionstrycket från de närboende och från de partier som vill rädda Näckanskogen.

Vi kommer att fortsätta jobba för att nya Eriksbergsskolan ska byggas på den tomt som skolan ligger på nu. Det är det klart bästa förslaget. Då ligger skolan bra till i upptagningsområdet och är enkel för föräldrarna att komma till för att hämta och lämna. Det krävs dock vissa insatser för att minska bullernivåerna och skapa en bra skolmiljö, men det är inget som inte går att lösa under den fortsatta processen.

Publicerad i Okategoriserade