Seniorträffar! Äldredagis, fritidsgård för vuxna eller ett andra hem!

Under våren har jag besökt kommunens seniorträffar, Edsbergs seniorträff, Gillegården, Helenelundsgården, Malmgården, Skälbygården och Träffpunkten Turebergsallé, besök fyllda av värme, gemenskap och skratt. Men också en oro för framtiden.

Oavsett vilken träffpunkt jag besökt har det varit tydligt hur viktiga dessa är för våra äldre medborgare och hur mycket glädje de ger. De skapar gemenskap och botar ofrivillig ensamhet på ett fantastiskt sätt. Samtalen på varje träff har varit fulla av livsglädje och inspel på vad som är viktigt i livet som äldre. Inte minst att tillgången till närtrafiken, även kallad både vinkbussen och lillbussen, är något som ökar möjligheterna för de äldre att vara självständiga.

De är också en plats där de äldre kan vädra sin oro för framtiden. Dels för risken att inte få den omsorg man kommer behöva, men kanske främst en oro för att inte kunna välja var man ska bo på ålderns höst. Den är en oro som till viss del är berättigad. När 99,2% av boendeplatserna är belagda, finns nämligen inte mycket till valfrihet för den enskilde när det kommer till att välja boende.

pensionärer

En annan fråga som ofta återkommit är varmvattenbassängens icke-varande i Sollentuna. En fråga som bollas mellan moderaterna i landstinget och moderaterna i kommunen som ingen tar ansvar för och i kläm hamnar Sollentunas äldre.

Vi i Socialdemokraterna menar att det är hög tid för den moderatledda majoriteten i kommunen att ta sitt ansvar och öka takten på att få till nya boende för kommunens äldre invånare, både service- liksom regelrätta äldreboende. Jag har också sett hur viktig närtrafiken är för de äldre i kommunen och Socialdemokraterna kommer arbeta både i kommun och i landsting för att den självständighet som närtrafiken ger de äldre inte avvecklas utan utvecklas.