Ska det vara på detta visset?Två beslut och en konsekvens av ett regeringsbeslut. Fel,fel,fel som Magnus o Brasse skulle sagt på sin tid. Läs begrunda o fundera på alternativet skulle kunna vara. Vi har en ide om hur det kunnde bli bättre. Men först begrunda o läs om hur de e och blir med en borglig majoritet!

Majoriteten vill upphäva strandskyddet på fastighet som

omringas av Törnskogens naturreservat

På plan- och exploateringsutskottets

sammanträde den 13 juni beslutade den

moderatstyrda majoriteten att föreslå dispens för

strandskyddet för att bygga nytt hus på

fastigheten Törntorp. Törntorp ligger som en ö

inne i Törnskogens naturreservat.

”Vi anser att varje strandskyddsdispens måste bedömas i

fall till fall. I detta fall råder utökat

strandskyddsområde, 300 m mot vanligen 100 m. Fastigheten ligger dessutom som en ö, mitt inne i

Törnskogens naturreservat och en utökad byggrätt leder

till en utökad belastning på naturreservatet. Vi bedömer

inte heller att sommarstugeboende är en” pågående

verksamhet”, vilket anges som skäl för att bevilja

dispens”,
säger Joakim Jonsson (S) gruppledare i

plan- och exploateringsutskottet.

”Utifrån fastighetens läge mitt i ett naturreservat är det

fel att bevilja dispens från strandskyddsbestämmelserna

och vi valde att yrka avslag och vi reserverade oss mot

beslutet, tillsammans med (MP) och (V)”
, avslutar

Joakim Jonsson (S) gruppledare i plan- och

exploateringsutskottet.

Kontakta gärna:

joakim.jonsson@live.se

Bygglov för utökning av skolan i Rådan beviljat, utan

varken förbättrad trafiklösning eller nämndbeslut

Vid miljö- och byggnadsnämndens

arbetsutskotts sammanträde den 16 juni

beslutade den moderatstyrda majoriteten i

nämnden att ge bygglov för en utökning av

skolan i Rådan i Silverdal (Futuraskolan). (S)

försökte lyfta frågan till beslut i nämnden p g a

deras principiella art utan framgång. (S), med

stöd av (MP), tycker att skolan inte ska utökas

förrän trafiksituationen är löst. Den utökade

skolan kan få upp till 300 elever när den har full

beläggning.

”Det fanns stora brister i beslutsunderlaget. Just nu

genomförs t ex en trafikmätning i området. Vi borde

naturligtvis ha avvaktat resultatet från den innan bygglov

gavs”,
säger (S) gruppledare i miljö- och

byggnadsnämnden i en kommentar.

”Det pågår dessutom en överklagandeprocess på den

första etappen av skoletableringen i Rådan som inte är

avgjord. Denna borde naturligtvis har avgjorts innan

ytterligare bygglov beviljades”,
avslutar Berit Forsberg

(S).

Kontakta gärna:

berit.forsberg@naturskyddsforeningen.se

Utförsäkrade får allt svårare att klara sig i samhället

(S)interpellation debatterad i kommunfullmäktige

På kommunfullmäktige den 15 juni debatterades

en interpellation angående utförsäkrade och

försörjningsstöd. I sitt svar skriver

Socialnämndens ordförande Lennart

Gabrielsson (FP) att antalet personer som

uppbär förs som kodats som sjukskrivna utan

ersättning eller otillräcklig ersättning var cirka

210 personer under 2010.

” Det är lätt att utgå från siffror, statistik och

övergripande trender när man pratar om frågor kring

utförsäkrade. Men det vi inte får glömma är att det i

grunden handlar om enskilda Sollentunabornas

levnadsvillkor. Deras hälsa och om hur mycket pengar de

ska ha att leva för varje månad. Om deras frustration

och oro om hur de ska klara morgondagen.”
, sa Roger

Sjöberg (S) i debatten.

”Jag har varit i kontakt med diakonerna inom Svenska

kyrkan i Sollentuna och de bekräftar bilden av att det

blir fler människor som har svårare att klara sin

ekonomi”,
sa Gunilla Hultman (S) i debatten.

” Det är svårt att dra gränsen om man är för sjuk för

att jobba eller för frisk för att ha sjukersättning. För den

enskilda människan är det frustrerande bedömas och

bollas mellan olika myndigheter och system som ska

avgöra deras framtid. Allt de vill är ju i grunden att må

och göra rätt för sig. Jobba och betala skatt och bidra till

samhället”,
sa Roger Sjöberg (S) i debatten.

Kontakta gärna:

roger..sjoberg@sollentuna.se

gunilla.hultman@hotmail.com

Publicerad i Okategoriserade