Skattesänkningar och betyg i lägre åldrar eller mindre klasser och mer tid för lärande.

Vi socialdemokrater har alltid sett utbildning som vägen framåt och som det som gör Sverige starkt och konkurrenskraftigt. Men de senaste åren ser vi istället kraftigt sjunkande kunskapsresultat på nationell nivå. De sociala klyftorna ökar och föräldrarnas utbildningsbakgrund blir alltmer avgörande för hur det går för barnen i skolan. Det är allvar nu.

Vi måste stärka skolan i grunden. Det gäller så väl på nationell nivå som här i Sollentuna. De reformer som den svenska skolan behöver kommer självklart inte vara gratis. Sverige tål inte fler skattesänkningar på skolans bekostnad.

Socialdemokraterna är tydliga – mindre klasser går före fler skattesänkningar. I vårt framtidskontrakt för Stockholmsregionen lovar vi 3000 nya lärare före 2018.

För att varje elev ska kunna nå sin fulla potential i skolan måste dagens stora klasser bli mindre. Det ger lärarna mer tid med varje elev så att varje elev kan få stöd i sin utveckling och mer lugn och ro i klassrummet. Elever som har svårigheter i skolan kan få tidigt och kraftfullt stöd. Och elever som har lätt att lära kan också få mer tid och stimulans att nå längre. Forskning visar att klasstorlek har betydelse för elevernas resultat och att effekten är störst för de yngsta eleverna.

Små klasser ger möjlighet till en högre kvalitet på undervisningen. Det är avgörande eftersom det inte finns något viktigare för en elevs resultat i skolan än att möta skickliga och engagerade lärare. Vi prioriterar investeringar i lärares kompetensutveckling och karriärmöjligheter och stöd till rektorerna. Vårt mål är att rektorer och lärare ska känna att samhället har tillit till deras kompetens. Politiken ska skapa förutsättningarna för lärarna att göra ett bra jobb – men inte bestämma hur det ska utföras. Det är lärarna som är proffs på undervisning.

Valet 2014 står mellan fler skattesänkningar och betyg i allt lägre åldrar eller en ny kunskapslinje i skolan som investerar i mindre klasser och mer tid för lärande.

Publicerad i Okategoriserade