Smått och gott från resultatanalysdagen!

Gymnasiereform, äldreomsorgskvalitet och uteblivna fastighetsinvesteringar var några saker som togs upp på resultatanalysdagen

I torsdags hölls kommunens årliga resultatanalysdag då kommunstyrelsens arbetsutskott träffade de olika nämndernas presidium för att gå igenom nämndernas resultat under året. Jag var en av dom som var med och detta är min summering avdet jag lärde sig.

När det gällde utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden så förstår vi att den nya gymnasieskolan har fört med sig en stor omställning på Rudbecksskolan som man ännu inte är igenom. Kultur- och fritidsnämnden pekade på ett behov av nya idrottshallar och att kommunen ligger efter inom det området. När det gäller miljö- och byggnadsnämnden känns det som att den nämnden behöver få ett tydligare ansvar för miljöpolitiken och att man ska bli mer offensiv i klimatomställningsarbetet.

När det gäller socialnämnden så är det beklämmande att socialtjänstens behov av bostäder ännu inte lösts. De 100 lägenheter som Sollentunahem ska upplåta är inte fulltaliga och beslutet om att köpa in bostadsrätter har inte verkställts. Det finns ju tydlig forskning som säger att bostad är en förutsättning för rehabilitering av personer med t ex missbruksproblem och ändå saknas lägenheter
När det gäller vård- och omsorgsnämnden visar Kvalitetsbarometern och Öppna jämförelser att det finns brister i kvaliteteten. Det var noterbart att nämndens ordförande, med sin vanliga stil, radade upp skäl varför man inte ska lita på undersökningarna. Det duger inte. Det är också uppenbart att majoritetens lösningar med mer valfrihetssystem och bolagisering av Solom inte kommer att lösa problemen
Avslutningsvis kan vi åter igen konstatera att trafik- och fastighetsnämnden bara lyckats använda en bråkdel av de avsatta investeringspengarna till nybyggnation och renovering av fastigheter. Flera tänkta projekt genomfördes inte av olika skäl, men istället för att visa politisk handlingskraft och prioritera om till t ex önskvärda renoveringar av bl a skollokaler så har pengarna legat overksamma. Här krävs ett nytt arbetssätt

Publicerad i Okategoriserade