Snö eller mer snö på gator och torg!!!

Nu har den kommit en omgång till och tillråga på allt med plusgrader i bagaget. Jag talar om snö, och snö i massor allt mätt med Stockholmsmått. Denna vita kemiska förening som får kollektivtrafiken att haverera, bilarna att hamna i diket eller partikamrater som bryter armar o ben. Därför ställer vi  socialdemokrater i Sollentuna en interpellation till trafik- och fastighetsnämndens ordförande angående snöröjningen under den pågående vintern.

När vi är ute och samtalar med Sollentunaborna har vi denna vinter ofta mött synpunkter på hur snöröjningen fungerar runt om i vår kommun. En vanlig åsikt som vi mött är att en bristfällig initial plogning senare har lett till hårt packade snö- och isvallar på vägar och trottoarer som är knöliga, hala och svåra att gå på, det gäller framförallt om man har rullator eller svårigheter att gå. På vissa vägar dröjde det mer än tre dygn innan plogning skedde överhuvudtaget, och då hade det snöat mer eller mindre oupphörligen.

En iakttagelse som vi fått från flera delar av kommunen är att plogvallarna gör att många vägar blir för trånga för att en bil ska kunna möta en buss eller andra större fordon. Resultatet blir som regel att man kör upp på trottoaren för att komma förbi varandra. Många gatan är smala i sig och med en plogvall blir den förstås ännu smalare.

En fråga som vi mött från flera håll i kommunen, bl a från Skälby och Häggvik, är att trottoarer inte plogats alla eller plogats väldigt slarvigt. På t ex Sångarvägen och Västervägen har det hela vintern varit omöjligt att gå på trottoaren vid 30-skyltarna där man istället plogat upp stora snöhögar som legat kvar.

Vi har också blivit uppmärksammade, bl a från Törnskogen, om vad som gäller för snöröjning på kommunens mark som ligger mellan g/c-väg och bilväg mitt för fastighetsägares utfarter. Det förefaller klart att fastighetsägaren ska snöröja plogvall i tomtgränsen mot gata, men det är mer oklart vad som gäller när plogvall ligger helt och hållet på kommunal mark.

Ett annat problem som vi märkt av på flera platser i kommunen, bl a i Edsberg, är att bilägare respekterar att det inte är tillåtet att parkera längs gatan vissa dagar i veckan för att snö ska kunna röjas. Effekten av detta är att högar och remsor av snö ligger kvar och det blir trafikfara när bilar parkerar utanför dessa och vägbanan blir allt smalare.

En femte fråga som vi stött på, bl a från östra Tureberg, är att kommunen i år inte snöröjt på gator där de snöröjt tidigare år. En förklaring som vi fått där är att den gatan formellt är kvartersmark och där med inte finns på kartan som gata.

Det finns fler exempel, men sammantaget kan man säga att plogning på många vägar och trottoarer varit i obefintlig, försenad eller slarvigt gjord. Detta leder till risker för trafikanterna som tvingas gå mitt på vägar, få skador p g a fall på halt underlag. Framkomligheten har försämrats. Det finns många äldre som inte vågar gå ut p g a hinder och halkrisker och detta riskerar att få konsekvenser för folkhälsan.

Mot bakgrund av ovanstående frågar  har vi bestämt oss att ställa följande fråga till  trafik- och fastighetsnämndens ordförande som ansvarig politiker i Sollentuna:

Vad gäller för snöröjning på kommunens mark mellan g/c-väg och bilväg mitt för fastighetsägares utfarter? Att fastighetsägaren ska snöröja plogvall i tomtgränsen mot gata förefaller klart, men rimligen inte den plogvall som ligger helt och hållet på kommunal mark?

Publicerad i Okategoriserade