Socialdemokraterna – Framtidspartiet

Socialdemokraterna har en framtidsinriktad politik med tydligt fokus på jobb, kunskap och konkurrenskraft. Men för att bättre kunna bära fram våra idéer och för att stärka vår politikutveckling genomför vi just nu det största förnyelsearbetet av Socialdemokraterna på 20 år.

Tre konkreta åtaganden för att nå målsättningen:

  • För det första: Vi inför principen ”var fjärde ung”. Under nittiotalet gick Socialdemokraterna före med att införa varannan kvinna på listorna. Det hånades då – men i dag vet vi hur det stärkt jämställdheten i svensk politik. Nu går vi vidare med att minst 25 procent av kandidaterna på valbar plats bör vara under 35 år.
  • För det andra: Vi moderniserar våra rekryteringsprocesser och öppnar upp vårt parti. För att få en bättre mix av olika kompetenser inför vi kompetensprofiler för våra kandidater.
  • För det tredje: Vi ska placera oss mitt i samhället genom en ny strategi för fler samarbeten med näringsliv, akademi och engagerade aktörer i det civila samhället.

”Gör din plikt – kräv din rätt” är grunden för våra politiska lösningar. Det bygger på att var och en gör rätt för sig, arbetar eller utbildar sig. Och att både samhället och näringslivet tar sitt ansvar för välfärden och skapar förutsättningar för utveckling och ekonomisk tillväxt. Socialdemokratin tror på utveckling, människors kraft och ser med tillförsikt på Sveriges möjligheter att bli ett ännu bättre land i framtiden.
Vem har inte sträckt på ryggen när vi på utlandsresan fått beröm för vårt moderna och progressiva land som kombinerar en stark ekonomi och låg arbetslöshet med omtanke om varandra? Ett land som visar vägen i jämställdhet, välfärd och miljöfrågor.
I bjärt kontrast är i Sverige 2012 det nya normalläget att en stor del av våra unga inte har ett jobb att gå till, och 70 000 personer har varit utan jobb i minst två år. Där många elever lämnar skolan utan fullständiga betyg och där det i välfärden är fritt fram att sätta kortsiktighet och spekulation framför kvalitet och valfrihet. Ett läge där jämställdhetsarbetet har reducerats till symbolpolitik och omställningen för att möta klimathotet har satts på paus.
Vi har en ny strategi för Sverige. Vi vill skapa jobb i ett framtida näringsliv med växande företag som lätt får tillgång till ny kunskap, mer kapital och välmående och välutbildade anställda. Där du som har en dröm om att skapa ditt eget arbete har en möjlighet att förverkliga den – även om du inte från början har mycket pengar eller de rätta kontakterna. Där har du också alltid möjligheten att komma igen.
Det är därför vill vi prioritera investeringar i strategisk samverkan och exportstöd. Vi vill se fler och växande småföretag genom att satsa på regionala inkubatorer, införa en nyföretagargaranti och låta staten ta över ansvaret för andra sjuklöneveckan. Därför inför vi utbildningskontrakt för unga utan gymnasieexamen och satsar på yrkesutbildningar och högre utbildning.
Vi vill bygga framtidens skola, med mindre klasser så att lärare får mer tid för varje barn och hjälpa både de som hamnat efter – och de som kan springa före och inte vill vänta på alla andra. Där lärarna har ett prestigeyrke där de ständigt kan fortbilda sig och inte bara ett skolverk som säger till om de gör fel – utan också en pedagogisk forskning som visar hur de kan göra rätt.
Därför investerar vi i ett nationellt forskningsinstitut för lärande, och satsar på betydligt mindre klasser i unga åldrar och läxhjälp – för alla som behöver.
Vi vill skapa framtidens välfärd med ordning och reda så att du både får den kvalitet och valfrihet som du kan förvänta dig i ett av världens rikaste samhällen. Där din rätt till en hållbar ekonomi om du blir sjuk eller förlorar jobbet är lika självklar som din skyldighet att arbeta när du får möjligheten igen.
Samtidigt ska vi påbörja arbetet för jämställdhet på nytt så att fler kvinnor kan lyckas i näringslivet och genom att stärka rätten till heltid som ett led i att skapa lika lön för lika arbete.

Vi behöver bygga ett sammanhållet samhälle, inte genom symbolhandlingar eller speciella klädförbud, utan genom att skapa möjligheter för svenskar födda utomlands till utbildning, välfärd och jobb som alla andra. Den borgerliga regeringens politik klyftorna, segregationen och oron i samhället – men investerar vi i arbete, kunskap och trygghet så ökar sammanhållningen och främlingsfientligheten motas tillbaka.

Skillnaden är också tydlig när det kommer till klimatomställningen. Vi vill påbörja arbetet för framtidens hållbara bostäder, resor och arbeten – och investerar därför i klimatrenovering av lägenheter, planerar för tåg med moderna hastigheter och satsar stort på klimatinnovationer i företag och kommuner. Regeringen väljer i stället att motarbeta detta och avfärdar de tåghastigheter som börjar bli standard i Europa som ”science fiction”. Framtidsoviljan lyser igenom.

Det visar att det i dagsläget bara är den moderna socialdemokratin som gör det möjligt för alla att leva ett bättre liv, och som kan få människor att känna frihet och framtidstro. Det är därför som Socialdemokraterna är framtidspartiet i svensk politik.

Publicerad i Okategoriserade