Socialdemokraternas gruppledare och kommunstyrelsegrupp utsedd – Freddie Lundqvist omvald till oppositionsråd

 

Socialdemokraterna i Sollentuna utsåg på sitt medlemsmöte den 27 oktober sina gruppledare i nämnder och styrelser samt  representanter i  kommunstyrelsen.

poträttbild valrörelse 14

 

Socialdemokraternas nuvarande gruppledare Freddie Lundqvist omvaldes till gruppledare och omnominerades till oppositionsrådsposten.

Ny vice gruppledare är Gunilla Hultman.

 

 

 

 

 

 

 

 

Den socialdemokratiska gruppen i kommunstyrelsen kommer att se ut enligt följande från och med den 1 januari 2015:

 

Ledamöter                           Freddie Lundqvist

Gunilla Hultman (ny)

 

Ersättare                              Joakim Jonsson

Swapna Sharma

Ridvan Bozan (ny)

 

Till gruppledare i kommunens nämnder, utskott och styrelser utsågs följande:

 

Miljöutskottet                                           Ridvan Bozan (ny)

Stadsbyggnadsnämnden                          Joakim Jonsson

Barn- och ungdomsnämnden                   Swapna Sharma (ny)

Miljö- och byggnadsnämnden                  Anne-Marie Leijon (ny)

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sven Hovmöller (ny)

Kultur- och fritidsnämnden                                           Tanja Bojovic

Socialnämnden                                         Richard Meyer (ny)

Vård- och omsorgsnämnden                    Gunilla Hultman (ny)

Trafik- och fastighetsnämnden                Roger Sjöberg (ny)

AB Sollentunahem                                   Julia Mäkitalo Blent (ny)

Sollentuna Energi AB                              Robin Sjöberg

Solom AB                                                Per Malmquist

Kommunrevisionen                                  Rolf Hagstedt

 

Lilian Lama har nominerats till ny 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige.

 

Övriga socialdemokratiska ledamöter och ersättare i kommunens nämnder och styrelser utses på nästa medlemsmöte den 24 november.