Sollentuna behöver en ny färdriktning mot framtiden!

Moderaterna lovade i valrörelsen 2010 jobb och mindre utanförskap. Den ambitionen var inte fel – men verkligheten visar att deras svar på samhällsproblemen inte fungerar och nu efter 35 år i följd vid makten i Sollentuna saknar de nya idéer. Nu återstår det mindre än sex månader till valdagen.

I dag märker vi att klyftor växer fram i Sollentuna. Det kommer oroande rapporter om att kvaliteten i äldreomsorgen försämras, kvalitetsskillnaderna mellan olika skolor växer och allt fler Sollentunabor tvingas leva på försörjningsstöd.

Moderaternas lösningar är att gå vidare i sina vanliga hjulspår med fler privatiseringar och marknadslösningar. Vi ser återkommande exempel på att det inte fungerar:

–         Bolagiseringen av Solom (kommunens äldreomsorgsutförare) har blivit kraftigt försenad och föranlett stor byråkratisk merarbete, därför att (M) tror att bolag gör äldreomsorgen bättre

–         Inte en enda hyresrätt kommer att bli färdigbyggd i Sollentuna under 2014 och 2015, därför att (M) tycker att byggbolagen ska bestämma vad som byggs

–         Kommunen får betala skadestånd till markägaren vid Edsbacka krog sedan man fällts för olaglig affär, därför att (M) lovat bort mer än vad de kan hålla

Valet 2014 står mellan skattesänkningar och privatiseringar som enda lösningen eller en ny arbetslinje där vi både ställer krav på varandra och hjälps åt. Vi socialdemokrater har höga ambitioner för Sollentuna. Vår uppgift är att ge Sollentunaborna trygghet och valmöjligheter. Det kräver en framtidsinriktad politik som möter de utmaningar som finns för att göra Sollentuna till en ännu bättre kommun att bo och leva i. Våra prioriteringar är tydliga: jobben först, sedan skolan, vården och bostäderna.

Valfoto 2014 FL

                  Sollentuna behöver en

                                      ny färdriktning

                                                mot framtiden!

Publicerad i Okategoriserade