Sollentuna i botten av upphandlingsranking

Sollentuna intar sista platsen, tillsammans med Danderyd, när LO-distriktet i Stockholms län nyligen presenterade sin ranking över hur länets kommuner hanterar upphandlingar. http://www.losthlm.se/pressmeddelandejarfalla-kommun-bast-pa-kontroll-och-uppfoljning-av-offentlig-upphandling.

Upphandlingsindex Stockholms län

 

 

Det som framförallt drar ner Sollentunas placering är att kommunen inte på något sätt ställer några sociala krav i upphandlingar. De offentliga upphandlingarna omfång växer från år till år. Det innebär att en ansenlig del av våra skattepengar används för att köpa varor, tjänster och entreprenader. Det gäller inte minst i en kommun som Sollentuna där nästan all kommunalverksamhet är upphandlad eller konkurrensutsatt. LO-distriktets rapport är en intressant läsning som sätter fokus på viktiga aspekter
Vi är naturligtvis inte nöjda med att Sollentuna ligger i botten av denna ranking. En kommun som konkurrensutsätter så mycket borde ligga högre upp och ha utbyggda system. Tyvärr är det inte så. Vi ser att Sollentuna exempelvis inte har rutiner för att hantera avvikande låga anbud och inte har rutiner för att säkerställa sakkunskap i upphandlingar.
Sollentuna kommun är en få kommuner som inte ställer några sociala krav. Ansvaret för det ligger på den moderatledda majoriteten. Vi Socialdemokrater har vi återkommande tillfällen yrkat på att sociala krav som kollektivavtal, miljöhänsyn och dylikt ska tillämpas. Vi kommer inom kort att presentera förslag kring vad vi vill göra inom detta område.