Sollentuna missade chans att minska storleken på barngrupperna i förskolan.

Skolverket hade över 800 miljoner att fördela bland huvudmän som ville ansöka om bidrag till att minska storlekarna på barngrupperna i förskolan. 15 augusti presenterades resultatet av ansökningarna. 256 kommuner ansökte och fick beviljade bidrag. Sollentuna var en av de 34 kommuner som inte ens sökte. Alltså inte en krona till att minska storleken på barngrupperna i Sollentunas kommunala förskolor. (För övrigt bara 120000 totalt, som ansöktes av en fristående förskola). Anledningen uppges vara brist på lokaler för att kunna minska storleken på grupperna.

förskola

Kvarstår gör dock frågan; vad tänker majoriteten göra för att minska storleken på barngrupperna i förskolan? Det tydligaste förslaget majoriteten har är ”Därför ska en särskild satsning göras på att höja deltidschecken. Det ger förskolorna incitament att inte ta in extra barn för att kompensera för barn som går över från heltid till deltid på grund av föräldraledighet.” Med en sådan satsning som främsta förslag är det lätt att tro att man är nöjd med ett snitt på nästan 17 barn per grupp, men så kan det väll inte vara?

Vi socialdemokrater ser allvarligt på situationen och anser att ett tydligt arbete måste inledas för att lösa de hinder som finns med att minska storleken på barngrupperna. Behövs lokaler måste det investeras i lokaler, något vi är beredda att i kommande budgetar satsa på. För att ge alla Sollentunas barn en bättre start i livet.