Sollentuna på plats 95 när SKL rankar företagsklimatet i


Vad var det jag sa allt är inte Svenskt näringslivs barometer det finns andra sanningar med. Eller vad sägs om att SKL, Sveriges kommuner och landsting,kommunernas egen samarbetsorganisation,
presenterade i veckan sin första öppna
jämförelse över företagsklimatet i landets
kommuner.

Hör och häpna Sollentuna placerade sig på plats 95
av 166 deltagande kommuner. Man kan ju undra varför övriga ca 130 kommuner inte svarade. Kanske rädda för att få samma beska svar som högrankade Sollentuna.Tidigare har ju Sollentuna fått låg ranking när man i andra undersökningar plockat bort diverse mer eller mindre givna parametrar.

SKL har i sin jämförelse lagt stor vikt vid hur företagare
uppfattar sin kontakt med kommunen. SKL:s
undersökning ska ses som en reaktion på
Svenskt Näringslivs omtalade ranking som
premierar kommuner som har låg skatt, bra
geografiskt läge och har stor grad av
konkurrensutsättning.

Den här jämförelsen ger en relevant bild av
företagsklimatet i Sollentuna. Sollentuna är tyvärr inte
bättre än så här på att ge service åt företag.Den bekräftar
min bild att Sollentuna kommuns näringslivsservice behöver
förstärkas och utvecklas och att kommunen måste ha en tydligare
markpolitik.

Publicerad i Okategoriserade