Sollentuna tappar en plats i Svenskt Näringslivs ranking

I veckan presenterade Svenskt Näringsliv sin årliga ranking av företagsklimatet i kommunerna. Sollentuna tappar en placering i årets ranking och ligger nu på femte plats. Kommunen har som mål att ligga etta på denna ranking.

Företagsklimatet är gott i Sollentuna. Vi är en riktig småföretagarkommun och det är bra. Även om kommunen ligger kvar i toppen så finns det en hel del i rankingen som är värt att fundera vidare på. Vi ska också komma ihåg att de variabler som mäts gynnar kommuner som Sollentuna, med ett centralt geografiskt läge

Det finns flera områden där Sollentuna inte ligger i topp som behöver förbättras. Det handlar om service till företag (plats 42), tillämpning av lagar och regler (plats 60) och skolans attityd till företagande (plats 81). Vi kan också notera att Sollentuna ligger på 45:e plats vad gäller företagande och 55:e plats när det gäller andel av befolkningen i arbete
För att vi ytterligare ska kunna förbättra företagsklimatet i Sollentuna krävs också insatser från kommunens sida när det gäller ordna mark och lokaler för företag, hög ambitionsnivå i bostadsbyggande, fortsatt hög kvalitet i skolan, förstärkt vuxenutbildning samt utbyggd kollektivtrafik. Vi Socialdemokrater kommer att fortsätta jobba för att Sollentuna ska få ett ännu bättre företagsklimat.

Publicerad i Okategoriserade