Sollentuna tappar placeringar på rankningen om där det är bäst att bo!

I veckan presenterade tidningen Fokus sin ranking ”Här är det bäst att bo”. Sollentuna tappade från plats 10 2013 till plats 17 2014. Rapporten har tagits fram av forskare från Jönköpings Internationella Handelshögskola. Rankingen tar upp fyra variabler utöver fundamenta. De fyra är att vara ung, att vara äldre, att ha familj och att arbeta. Sollentuna ligger mellan plats 5 och 54 i de olika variablerna.

focus
Rankingen bekräftar bara bilden att Sollentuna är en bra plats att bo på. Vi har mycket gratis genom vårt geografiska läge mitt i expansiv storstadsregion. Många av faktorerna påverkas av geografi och av hög utbildningsnivå hos kommuninvånarna. Det är inte så förvånande att Sollentuna placerar sig högst.
Sollentuna tappar platser i två variabler. Det gäller att vara ung respektive äldre. Det är inte konstigt att Sollentuna tappar där. Vi vet hur svårt det är för unga att hitta en egen bostad i Sollentuna och vi vet hur utvecklingen varit inom hemtjänsten med kortare besök och utförare som dragit sig ut. Det är sådant som speglar av sig i denna ranking.

Sollentunas placering

2014 2013
Totalt                              17 10
Att vara ung                 53 15
Att vara äldre              54 38
Att arbeta                        5 13
Fundamenta                   9 10

Publicerad i Okategoriserade