Sollentuna Tidning, din röda röst!Skälbyskolan blir kvar – tills vidare

På barn- och ungdomsnämndens extra

sammanträde den 22 juni så beslutade en enig

nämnd att den utdömda paviljongen på

Skälbyskolan i Häggvik blir kvar under tiden

som en lokalutredning görs.

”Vi är glada att Skälbyskolan blir kvar oförändrat

genom det här beslutet”, säger Anna Vikström (S) i

en kommentar. ”Vi har jobbat för detta under hela

processen fram till det här beslutet.”.

Kontakta gärna:anna.vikstrom@politik.sollentuna.se

Driftsstörningar hotar servicen till medborgarna

Kommunens IT- outsorcing har havererat

Sollentuna kommun lade i fjol ut sin ITverksamhet

på Tieto i form av outsorcing, d v s

att en extern aktör tar över drift och ansvar för

kommunens hela IT-verksamhet. Nu visar det

sig att resultatet av outsourcingen är

driftstörningar som försvårar såväl kommunens

service till medborgarna som de

kommunanställdas arbetssituation.

”Det är svårt att kalla det något annat än haveri. Sedan

outsorcingen påbörjades har det blivit återkommande

driftstörningar, det tar längre tid att få support och

nödvändiga programuppdateringar har inte skett.

Sammantaget så påverkar det servicen till

kommuninvånarna och de kommunanställdas

arbetssituation. Till exempel så har undervisningen

påverkats i skolorna då IT-systemen varit utslagna vid

vissa tidpunkter. Andra exempel är att det kan ta

längre tid att få bygglov eller att socialtjänstens arbete

hindras, ”, säger oppositionsrådet Freddie

Lundqvist (S).

” IT-outsorcingen är ytterligare ett exempel på en långrad

av misslyckade upphandlingar i Sollentuna kommun.

Det är bra att kommunstyrelsens arbetsutskott nu

beslutat att undersöka hur vi kan säga upp avtalet”,

säger Freddie Lundqvist (S).

Kontakta gärna:

freddie.lundqvist@sollentuna.se

Bygg hyresrätter i kvarteret Staven i Häggvik så att vi får

blandade upplåtelseformer

Kommunfullmäktige antog den 15 juni

detaljplan och exploateringsavtal för kvarteret

Staven i Häggvik, f d Norrvikens trä, där det ska

byggas cirka 300 bostäder. (S), markerade

tillsammans med (V) och (MP), vikten av

blandade upplåtelseformer i området.

” När det byggs nya lite större områden, i det här fallet

cirka 300 bostäder, så är det viktig att det sker en

blandning av olika upplåtelseformer. Då kan området

innehålla bostäder för livets olika skeenden. Kommunen

äger mark i området.

Genom detta kan vi ställa högre krav på utlåtelseform

och t ex genomföra en markanvisningstävling där

hyresrätt är ett villkor”, uttryckte Berit Forsberg (S)

i debatten.

Kontakta gärna:

berit.forsberg@naturskyddsforeningen.se

Publicerad i Okategoriserade